Szpital


Uwaga!

Informujemy wszystkich pacjentów, że z uwagi na olbrzymią liczbę napływających skierowań istnieją bardzo ograniczone możliwości przesuwania ustalonego wcześniej terminu przyjęcia. ŚCR dokłada wszelkich starań, aby nie pozostawały wolne łóżka. Dlatego zwracamy się do chorych o możliwie wczesne informowanie o zdarzeniach, które uniemożliwiają przyjazd w wyznaczonym terminie.
Z uwagi na to iż rozmowy telefoniczne nie są rejestrowane, każda zmiana terminu wymaga formy pisemnej.
Prosimy zatem zwracać się do nas z krótkim pismem wyjaśniającym powody potrzeby zmiany terminu. W miarę możliwości ŚCR zmieni termin, o ile podane przyczyny zostaną przez nas uznane za istotne i nieprzewidywalne. 
Jeżeli chory nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, termin ten przepada. Skierowanie zostanie odesłane. O ponowne przyjęcie można się będzie ubiegać na podstawie nowego skierowania. Wyjątkiem od powyższej zasady będzie przedstawienie dokumentacji lekarskiej w formie potwierdzonej za zgodność historii choroby lekarza POZ, albo kart informacyjnych leczenia szpitalnego z których wynikać będzie nagłe zachorowanie uniemożliwiające przyjazd. Prosimy nie dostarczać zaświadzczeń lekarskich, tylko dokumentację z leczenia.

 

Z-ca Dyrektora 
ds. Lecznictwa
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
w Czarnieckiej Górze
lek. med. Izabela Lipowczyk


Uprzejmie informujemy, że Szpital w Czarnieckiej Górze nie prowadzi rehabilitacji neurologicznej. Zgodnie z kontraktem z NFZ szpital prowadzi jedynie rehabilitację ogólnoustrojowa.
Lista chorób zgodnych w międzynarodowa klasyfikacja chorób ICD10 kwalifikujacych do rehabilitacji ogólnoustrojowej jest wymieniona w Zarzadzeniu Prezesa NFZ z dnia 31.12.2016r nr 130/2016 jako załacznik nr 3b. Załacznik ten jest dostępny również na stronie internetowej szpitala w Czarnieckiej Górze.

Chorzy, którzy przeszli leczenie szpitalne, w tym operacyjne, moga się ubiegać o pilny termin przyjęcia, jeśli szpital w Czarnieckiej Górze będzie mógł zapewnić miejsce do 6 miesięcy od wypisu z poprzedniej placówki. W zwiazku z czym prosimy pacjętów o dostarczenie skierowań w krótkim terminie po zakończeniu hospitalizacji. 

Lista rozpoznań, które kwalifikuja do rehabilitacji ogólnoustrojowej po leczeniu zachowawczym, wymieniona jest w załaczniku nr 5 tego samego rozporzadzenia. Lista rozpoznań, które kwalifikuja do rehabilitacji ogólnoustrojowej po leczeniu operacyjnym, wymieniona jest w załaczniku nr 5 tego samego rozporzadzenia, oraz dodatkowo w placówce operujacej musi być wykonany zabieg o numerze procedury ICD9 wymieniony w załaczniku nr 3a zarzadzenia prezesa NFZ.

Zarzadzenie prezesa NFZ 130/2016


 

Świadczenia rehabilitacyjno-lecznicze wykonywane są w zakresie kompleksowej rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu o etiologii neurologicznej, ortopedycznej, urazowej i reumatologicznej.

        Dysponujemy 128 miejscami w Oddziałach Rehabilitacji I i II oraz 100 miejscami na Oddziale Dziennym.

         Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji zapewnia stałą opiekę i szeroki wachlarz usług rehabilitacyjnych z użyciem nowoczesnej aparatury w zakresie elektrolecznictwa, ciepłolecznictwa, magneto- i laseroterapii, krioterapii, hydroterapii, kinezyterapii indywidualnej i zbiorowej, hipoterapii, terapii zajęciowej i terapii wodnej.

        Usługi lecznicze, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne i wychowawcze świadczone są przez doświadczony i wysoko wyspecjalizowany personel medyczny, który na bieżąco aktualizuje swoją wiedzę fachową poprzez udział w kursach specjalistycznych i doskonalących.

         Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji, które należy do grona „Motylkowych Szpitali” uzyskało tytuł „Placówka Przyjazna Dziecku”. Od  2004 r.   posiada Certyfikat Jakości ISO 9001 : 2008 przyznany przez  Bureau Veritas .

         Pacjenci bardzo sobie cenią pobyt w naszej placówce  i chętnie do nas wracają, aby utrwalić efekt dotychczasowego leczenia, odzyskać zdrowie, a przede wszystkim radość życia.

Konkurs ofert świadczenia medyczne


Czarniecka Góra 06.01.2018


Dyrekcja
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
Czarniecka Góra 43, 26 – 220 Stąporków
tel./fax (041) 372-18-17


Na  podstawie art. 26 ustawy  o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 1638/ .


OGŁASZA

I.
UZUPEŁNIAJĄCY KONKURS OFERT NA UDZIELANIE:

Całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne w zakresie Oddziałów Rehabilitacji w ŚCR w Czarnieckiej Górze...

II.
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE
świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczenia usług z-cy Kierownika Oddziału Rehabilitacji Dziennej...

Ogłoszenie >> pobierz

 


Czarniecka Góra 08.09.2017


Dyrekcja
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
Czarniecka Góra 43, 26 – 220 Stąporków
tel./fax (041) 372-18-17


Na  podstawie art. 26 ustawy  o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 1638/ .


OGŁASZA
ROZSTRZYGNIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCEGO KONKURSU OFERT OGŁOSZONEGO W DNIU 29.08.2017R. NA UDZIELANIE:

Całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne w zakresie Oddziałów Rehabilitacji w ŚCR w Czarnieckiej Górze.

 

Wynik >> pobierz


 

Czarniecka Góra 29.08.2017


Dyrekcja
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
Czarniecka Góra 43, 26 – 220 Stąporków
tel./fax (041) 372-18-17


Na  podstawie art. 26 ustawy  o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 1638/ .


OGŁASZA
UZUPEŁNIAJĄCY KONKURS OFERT NA UDZIELANIE:

Całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne w zakresie Oddziałów Rehabilitacji w ŚCR w Czarnieckiej Górze.

Ogłoszenie >> pobierz


Czarniecka Góra dn. 30.06.2017r.

Dyrekcja               

Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji

Czarniecka Góra 43, 26 – 220 Stąporków

tel./fax. (041) 372-18-17

OGŁASZA

rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Z- cy Dyrektora

ds. Lecznictwa w ŚCR w Czarnieckiej Górze ogłoszonego w dniu 29.05.2017r.

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze informuje, że postępowanie konkursowe zostało zakończone bez rozstrzygnięcia i zostanie ogłoszony ponowny konkurs.

 

                                                                                                                                                  Dyrektor

                                                                                                                  Świętokrzyskiego Centrum  Rehabilitacji

             w Czarnieckiej Górze 

                                                                                                 Jerzy Chojnacki


Czarniecka Góra 21.06.2017

 

 


Rozstrzygnięcie
KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE:

Całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne w zakresie Oddziałów Rehabilitacji w ŚCR w Czarnieckiej Górze.

Rozstrzygnięcie


Czarniecka Góra 07.06.2017


Dyrekcja
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
Czarniecka Góra 43, 26 – 220 Stąporków
tel./fax (041) 372-18-17


Na  podstawie art. 26 ustawy  o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 1638/ .


OGŁASZA
UZUPEŁNIAJĄCY KONKURS OFERT NA UDZIELANIE:

Całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne w zakresie Oddziałów Rehabilitacji w ŚCR w Czarnieckiej Górze.

Ogłoszenie


Czarniecka Góra 21.02.2017

 


Dyrekcja
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
Czarniecka Góra 43, 26 – 220 Stąporków
tel./fax (041) 372-18-17


Na  podstawie art. 26 ustawy  o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 1638/ .
OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCEGO KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE:
Całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne w zakresie Oddziałów Rehabilitacji w ŚCR w Czarnieckiej Górze.

Ogłoszenie >> pobierz


 

Czarniecka Góra 14.02.2017

 


Dyrekcja
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
Czarniecka Góra 43, 26 – 220 Stąporków
tel./fax (041) 372-18-17


Na  podstawie art. 26 ustawy  o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 1638/ .
OGŁASZA UZUPEŁNIAJĄCY KONKURS OFERT NA UDZIELANIE:
Całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne w zakresie Oddziałów Rehabilitacji w ŚCR w Czarnieckiej Górze.

Ogłoszenie >> pobierz


Czarniecka Góra 03.02.2017

 


Dyrekcja
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
Czarniecka Góra 43, 26 – 220 Stąporków
tel./fax (041) 372-18-17


Na  podstawie art. 26 ustawy  o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 1638/ .
OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCEGO KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE:
Całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne w zakresie Oddziałów Rehabilitacji w ŚCR w Czarnieckiej Górze.

Ogłoszenie >> pobierz


 

Czarniecka Góra 11.01.2017

 


Dyrekcja
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
Czarniecka Góra 43, 26 – 220 Stąporków
tel./fax (041) 372-18-17


Na  podstawie art. 26 ustawy  o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 1638/ .
OGŁASZA UZUPEŁNIAJĄCY KONKURS OFERT NA UDZIELANIE:
Całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne w zakresie Oddziałów Rehabilitacji w ŚCR w Czarnieckiej Górze.

Ogłoszenie >> pobierz


 

Czarniecka Góra 12.12.2016

Dyrekcja
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
Czarniecka Góra 43, 26 – 220 Stąporków
tel./fax (041) 372-18-17

Ogłasza
Rozstrzygnięcie KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE:
Całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne w zakresie Oddziałów Rehabilitacji w ŚCR w Czarnieckiej Górze.

Ogłoszenie  >>pobierz


 

 

 

 

Czarniecka Góra 30.11.2016

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na udzielanie:
Całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne w zakresie Oddziałów Rehabilitacji w ŚCR w Czarnieckiej Górze.

Ogłoszenie >> pobierz


 

Czarniecka Góra 23.11.2016


Dyrekcja
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
Czarniecka Góra 43, 26 – 220 Stąporków
tel./fax (041) 372-18-17


Na  podstawie art. 26 ustawy  o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 1638/ .
OGŁASZA KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE:
Całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne w zakresie Oddziałów Rehabilitacji w ŚCR w Czarnieckiej Górze.

Ogłoszenie

Cennik

 

Na usługi Krytej Pływalni akceptujemy karty
"Benefit system"

Benefit system


CENNIK ZABIEGÓW I USŁUG

W ŚWIĘTOKRZYSKIM CENTRUM REHABILITACJI

W CZARNIECKIEJ GÓRZE

 Zmiana cennika usług i zabiegów obowiazujacych od 22.12.2017r. 
zgodnie z Zarządzniem nr 43/2017

  Cennik zabiegów rehabilitacyjnych
 
 Lp.  Nazwa       Cena zł
 1.  Tonoliza  10,00 / zabieg
 2.  Galwanizacja  10,00 / zabieg
 3.  Diadynamik  7,00 / zabieg
 4.  Elektrostymulacja (na jedną okolicę)  9,00 / zabieg
 5.  Prądy tensa  10,00 / zabieg
 6.  Lampy sollux  10,00 / zabieg
 7.  Bioptron  10,00 / zabieg
 8.  Okład cieplny  10,00 / zabieg
 9.  Laseroterapia  12,00 / zabieg
 10.  Magnetronik  12,00 / zabieg
 11.  Mata elektromagnetyczna - viofor  12,00 / zabieg
 12.  Ultradźwięki  10,00 / zabieg
 13.  Krioterapia  10,00 / zabieg
 14.  Jonoforeza  10,00 / zabieg
 15.  Prądy interferencyjne  10,00 / zabieg
 16.  Diatermia krótkofalowa  10,00 / zabieg
 17.  Salus talent  50,00 / zabieg
 18.  Fala uderzeniowa 2000  30,00 / zabieg
 19.  Laser wysokoenergetyczny  15,00 / zabieg
 20.  Drenaż ułożeniowy  5,00 / zabieg
 21.  Okłady borowinowe  10,00 / okład
 22.  Masaż wibracyjny  13,00 / zabieg
 23.  Masaż wirowy  12,00 / zabieg
 24.  Masaż perełkowy  12,00 / zabieg
 25.  Masaż podwodny  14,00 / zabieg
 26.  Bicze szkockie  12,00 / zabieg
 27.  Masaż kamieniami wulkanicznymi ok.90min  70,00 / 20,00
 28.  Masaż klasyczny częściowy (np. kończyna dolna, górna, odcinek szyjny,  piersiowy, lędźwiowy) 15 - 20min  30,00 / zabieg
 29.  Masaż klasyczny całego kręgosłupa 20-30min  40,00 / zabieg
 30.  Masaż klasyczny całego ciała 50-60min  70,00 / zabieg
 31.  Mata masująca  8,00 / zabieg
 32.  Masaż na sucho - łóżko wodne  12,00 / zabieg
 33.   Masaż Limfatyczny (BOA MAX)  15,00 / zabieg
 - rękaw do masażu limfatycznego  5,00
 34.  Gimnastyka indywidualna  15,00 / zabieg
 35.  Metoda mc-kenziego  35,00 / zabieg
 36.  Metoda PNF  35,00 / zabieg
 37.  Wyciąg pulsacyjny  12,00 / zabieg
 38.  Wyciąg krzesełkowy  10,00 / zabieg
 39.  Bieżnia treningowa (20min)  9,00 / zabieg
 40.  Rower treningowy (20min)  9,00/ zabieg
 41.  Atlas (20min)  9,00/ zabieg
 42.  Steper (20min)  9,00/ zabieg
 43.  Lokomat (60min)  150,00/ zabieg
 44.   Kinesiotaping   10,00
 Taśma do kinesiotapingu (5cm)  5,00 
 45.  Porada lekarska  26,00 
 46.  Konsultacja - badanie lekarskie  50,00 
 47.  Ocena budowy stóp na podoskopie + konsultacja lekarska  50,00 / zabieg
 48.  Iniekcja domięśniowa i iniekcja podskórna  10,00 / zabieg
 49.  Iniekcja dożylna  15,00 / godz.
 50.  Wlew kroplowy (wkłucie+aparat+1flakon płynu inf.)  20,00 / zabieg
 51.  Obserwacja pielęgniarska (opieka)  10,00 / godz.
 52.  Inhalacja  8,00 / zabieg
 53.  Pomiar ciśnienia tętniczego  3,00 / zabieg
 54.  EKG  10,00/ zabieg
 55.  Poziom glukozy we krwi  5,00/ zabieg 
     
  Zabiegi na Krytej Pływalni  
 1. Rehabilitacja - basen zajęcia (dzieci do 15go roku życia)  5,00/ zabieg
 2. Rehabilitacja - basen zajęcia (osoby dorosłe)  8,00/ zabieg
     
   Usługa hotelowa  
 1.  Pokój od 1-3 doby zakwaterowania
 60,00/os./doba
 2.  Pokój od 4-5 dób zakwaterowania  50,00 /os./doba
 3.  Pokój powyżej 5 dób zakwaterowania  40,00 /os./doba
  
   Usługi Krytej Pływalni  
 1.  Bilet normalny (dopłata 0,13zł za każdą min.pow.godz.)  8,00 / godz
 2.  Bilet ulgowy (do 15-go roku życia, dopłata 0,11zł za każdą   min.pow.godz.)  6,00 / godz
 3.  Karnet normalny (karnet ważny 2-mce)  70,00 / 10godz
 4.  Karnet ulgowy (dla osób do 15-go roku życia, karnet ważny 2-mce)  60,00 / 12godz
 5.  Karnet rodzinny (grupowy)  60,00 / 10godz
 6.  Sauna  3,50 /5min./os.
 7.  Rezerwacja całej sauny (max. jednorazowo 6os.)  40,00 / godz.
 8.  Czepek  7,00 / szt.
 9.  Wypożyczenie czepka  1,00 / szt.
 10.  Wynajęcie toru pływackiego (basen sportowy)  70,00 / godz.
 11.  Wynajęcie niecki basenowej (basen sportowy)  400,00 / godz.
 12.  Wynajęcie niecki basenowej (basen rekreacyjny)  160,00 /godz.
 13.  Klucz depozyt - zguba  50,00 / szt.
 14.  Transponder - zguba  100,00 / szt.
     
  Wyżywienie
 
   Wyżywienie dla pracowników:
 
 1.  Śniadanie  3,00
 2.  Obiad - zupa  2,00
 3.  Obiad - II danie

 6,00

 4.  Kolacja  3,00
   Wyżywienie dla pozostałych osób
 
 1.  Śniadanie  5,00
 2.  Obiad - zupa  5,00
 3.  Obiad - II danie  15,00
 4.  Kolacja  5,00
 5.  Całodzienne wyżywienie  30,00
     
   Inne usługi  
 1.  XSERO  0,29 / str.
 2.  Odpis, wyciąg dokum.med., zaświadczenie  8,50 / str.
 3.  Udostępnienie dokumentacji medycznej na nośniku danych  1,70 / szt
 4.  Praktyka  1,00 / godz
 5.  Świadczenie rehabilitacyjne (cena minimalna)  126,50 / doba

 

 

Badanie wody

Poniżej publikujemy sprawozdania z badania wody - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015r., poz.2016):


 

 Stan na 01.02.2018

Sprawozdanie nr 1

Sprawozdanie nr 2

Sprawozdanie nr 3

Sprawozdanie nr 4

Sprawozdanie nr 5

Sprawozdanie nr 6

 

 Stan na 29.12.2017

Sprawozdanie nr 1

Sprawozdanie nr 2

Sprawozdanie nr 3

Sprawozdanie nr 4

Sprawozdanie nr 5

 

 Stan na 18.12.2017

Sprawozdanie nr 1

Sprawozdanie nr 2

Sprawozdanie nr 3

Sprawozdanie nr 4

Sprawozdanie nr 5

 

Stan na 04.12.2017

Sprawozdanie nr 1 >> pobierz

Sprawozdanie nr 2 >> pobierz

Sprawozdanie nr 3 >> pobierz

Sprawozdanie nr 4 >> pobierz

Sprawozdanie nr 5 >> pobierz

 

Stan na 22.11.2017

Sprawozdanie nr 1 >> pobierz

Sprawozdanie nr 2 >> pobierz

Sprawozdanie nr 3 >> pobierz

Sprawozdanie nr 4 >> pobierz

Sprawozdanie nr 5 >> pobierz


 Stan na 31.10.2017

Sprawozdanie nr 1

Sprawozdanie nr 2

Sprawozdanie nr 3

Sprawozdanie nr 4

Sprawozdanie nr 5

 

Stan na 23.10.2017

Sprawozdanie nr 1

Sprawozdanie nr 2

Sprawozdanie nr 3

Sprawozdanie nr 4

Sprawozdanie nr 5

 

Stan na 13.10.2017

Sprawozdanie nr 1

 

Stan na 13.10.2017

Sprawozdanie nr 1

Sprawozdanie nr 2

 

Stan na 12.10.2017

Sprawozdanie nr 1

Sprawozdanie nr 2

Sprawozdanie nr 3

Sprawozdanie nr 4

Sprawozdanie nr 5

 

Stan na 15.09.2017

Sprawozdanie nr 1

Sprawozdanie nr 2

Sprawozdanie nr 3

Sprawozdanie nr 4

Sprawozdanie nr 4

 

Stan na 30.08.2017

Sprawozdanie nr 1 >> pobierz

Sprawozdanie nr 2 >> pobierz

Sprawozdanie nr 3 >> pobierz

Sprawozdanie nr 4 >> pobierz

Sprawozdanie nr 5 >> pobierz

Stan na 17.08.2017

sprawozdanie nr 1 >> pobierz

sprawozdanie nr 2 >> pobierz

sprawozdanie nr 3 >> pobierz

sprawozdanie nr 4 >> pobierz

Stan na 08.08.2017

Sprawozdanie nr1 >> pobierz

Sprawozdanie nr2 >> pobierz

Sprawozdanie nr3 >> pobierz

Sprawozdanie nr4 >> pobierz

Sprawozdanie nr5 >> pobierz

Stan na 01.08.2017

Sprawozdanie nr 1

Sprawozdanie nr 2

Sprawozdanie nr 3

 

Stan na 12.07.2017

Sprawozdanie nr 1

Sprawozdanie nr 2

Sprawozdanie nr 3

Sprawozdanie nr 4

 

Stan na 27.06.2017

Sprawozdanie nr 1

Sprawozdanie nr 2

Sprawozdanie nr 3

Sprawozdanie nr 4

Sprawozdanie nr 5

Stan czerwiec 2017

Sprawozdanie nr 1

Sprawozdanie nr 2

Sprawozdanie nr 3

Sprawozdanie nr 4

Sprawozdanie nr 5

Stan na 17.05.2017

Sprawozdanie nr 1

Sprawozdanie nr 2

Sprawozdanie nr 3

Sprawozdanie nr 4

Sprawozdanie nr 5

Stan na 08.05.2017

Sprawozdanie nr 1

Sprawozdanie nr 2

Sprawozdanie nr 3

Sprawozdanie nr 4

Sprawozdanie nr 5

Sprawozdanie nr 6

Sprawozdanie nr 7

Sprawozdanie nr 8

 

Stan  na 18.04.2017r.

Wynik 1>> pobierz

Wynik 2 >> pobierz

Wynik 3 >> pobierz

Wynik 4 >> pobierz

Stan na 10.04.2017 r 

Sprawozdanie nr 1

Sprawozdanie nr 2

Sprawozdanie nr 3

Sprawozdanie nr 4

Stan na 05.04.2017 r

 Sprawozdanie 1

Stan na 27.03.2017 r

Sprawozdanie 1

Sprawozdanie 2

 

Stan na 20_03_2017

Sprawozdanie z badań 1

Sprawozdanie z badań 2

Sprawozdanie z badań 3

Stan na 07.02.2017

Sprawozdanie z badań

Stan na 31.01.2017

Sprawozdanie z badań

Stan na 20.01.2017

Sprawozdanie z badań

Stan na 27.12.2016

Sprawozdanie z badań

Stan na 19.12.2016

Sprawozdanie z badań

Stan na 15.12.2016r.

Sprawozdanie z badań

Stan na 09.12.2016

Sprawozdanie z badania wody

Stan na 22.11.2016r.

Sprawozdanie z badań

Stan na 28.10.2016

Sprawozdanie z badania wody

Stan na 24.10.2016

Sprawozdanie z badania wody

Stan na 17.10.2016 r

Sprawozdanie z badania wody

Stan na 26-28.09.2016 r

Sprawozdanie z badania wody   

Stan na 19.09.2016 r

Sprawozdanie z badania wody

Stan na 12.09.2016 r

Sprawozdanie z badania wody    

 

 

Stan na 31.08.2016 r

Sprawozdanie z badania wody  

 

Sporządził: Kierownik Krytej Pływalni

Statut,Regulamin Organizacyjny

 

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji
jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej.
Świadczymy usługi w ramach umowy z NFZ.

Czarniecka Góra 43
26-220 Stąporków
tel. (041) 372-18-17

tel/fax (041)372-18-17

Godziny przyjęcia 7.35 - 15.00

Dyrektor - Jerzy Chojnacki

 

 

I. Statut

 1. Statut ŚCR

 2. Regulamin organizacyjny

 3. Załącznik nr 1 do regulaminu

 4. Załącznik nr 2 do regulaminu

 5. Załącznik nr 3 do regulaminu - cennik

 6. Załącznik nr 4 do regulaminu

 


Do otwarcia plików *.pdf potrzebna jest aplikacja dostępna do pobrania ze strony http://get.adobe.com/pl/reader/ 

More Articles...

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka prywatnosci.

EU Cookie Directive Module Information