Przetargi aktualne

  

Czarniecka Góra dnia 13.02.2019 r.

Znak sprawy: DT –3/2019/ZO

Ogłoszenie wyników postępowania do
Zapytania ofertowego

na: „usługę związaną z wykonaniem badań parametrów wody basenowej wraz z poborem próbek z Krytej Pływalni w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Informacja >> pobierz

     


Czarniecka Góra dnia 12.02.2019 r.

Znak sprawy: DT – 2/2019/ZO

Zapytanie ofertowe

pn:

Kompleksowa usługa pralnicza dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Ogłoszenie wyników >> pobierz

               


Czarniecka Góra dnia 31.01.2019 r.

Znak sprawy: DT –3/2019/ZO

Zapytanie ofertowe

na: „usługę związaną z wykonaniem badań parametrów wody basenowej wraz z poborem próbek z Krytej Pływalni w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Zapytanie ofertowe >> pobierz

Załącznik Nr1 >> pobierz

Załącznik Nr 2 >> pobierz

Załącznik Nr 3 >> pobierz


                Czarniecka Góra dnia 30.01.2019 r.

Znak sprawy: DT – 2/2019/ZO

Zapytanie ofertowe

pn:

Kompleksowa usługa pralnicza dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Zapytanie ofertowe >> pobierz

Załącznik Nr 1 >> pobierz

Załącznik Nr2 >> pobierz


 

Czarniecka Góra dn. 24.01.2019 r.

Znak sprawy DT-1/2019/ZO

Unieważnienie zapytania ofertowego

Zamawiający Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na Kompleksową usługę pralniczą dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Uzasadnienie

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

>> pobierz


Czarniecka Góra dnia 16.01.2019 r.


Znak sprawy: DT – 1/2019/ZO


Zapytanie ofertowe
pn:
„Kompleksowa usługa pralnicza dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


Czarniecka Góra dnia 10.01.2019 r.

Znak sprawy: DT –24/2018/ZO


Zawiadomienie o wyborze ofert
dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO
na
„Świadczenie usługi ratownictwa wodnego na Krytej Pływalni w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”


Zawiadomienie

 


Czarniecka Góra dnia 21.12.2018 r.

Znak sprawy: DT –24/2018/ZO


Zapytanie ofertowe
dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO
na
„Świadczenie usługi ratownictwa wodnego na Krytej Pływalni w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”


Zapytanie ofertowe
Regulamin Krytej Pływalni
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

 


Czarniecka Góra dn. 27.11.2018 r.


Znak sprawy: DT-23/2018/ZO


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zamawiający – Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Ogłoszenie

 


Czarniecka Góra dn. 26.11.2018 r.

DT-22/2018/ZO

Informacja z otwarcia ofert

na

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

 Ogłoszenie >> pobierz


 

Czarniecka Góra dn. 23.11.2018 r.


Znak sprawy: DT-22/2018/ZO


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zamawiający – Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: „dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb Krytej Pływalni w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Ogłoszenie


Czarniecka Góra 21.11.2018 r.
DT-22/2018/ZO
 
Informacja z otwarcia ofert
 na 
 
 „dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb Krytej Pływalni w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”
 
 

Czarniecka Góra dnia 20.11.2018 r.


Znak sprawy: DT – 23/2018/ZO

 

Wyjaśnienie treści
zapytania ofertowego na realizacje zadania: 

„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czrnieckiej Górze"

Wyjaśnienie

 


Czarniecka Góra dnia 19.11.2018 r.


Znak sprawy: DT – 23/2018/ZO


Zapytanie ofertowe
o wartości szacunkowej zamówienia do 30 000 euro
na:
„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czrnieckiej Górze"

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11


Czarniecka Góra dn. 15.11.2018 r.

DT-20/2018/ZO

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający – Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: „Modernizację stacji uzdatniania wody i studni głębinowej na terenie ŚCR w Czarnieckiej Górze” dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji w/w zadania.

Informacja

 


Czarniecka Góra dn. 14.11.2018 r.

Znak sprawy: DT-20/2018/ZO


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
na

„Modernizację stacji uzdatniania wody i studni głębinowej na terenie ŚCR w Czarnieckiej Górze”

Informacja z otwarcia ofert


Czarniecka Góra dnia 13.11.2018 r.

Znak sprawy: DT – 22/2018/ZO

Zapytanie ofertowe
na „dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb Krytej Pływalni w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 


Czarniecka Góra dnia: 07.11.2018 r.

Znak sprawy: DT/20/2018/ZO


ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości szacunkowej zamówienia do 30 000 euro

Zamawiający tj. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 43
26 – 220 Stąporków,
NIP: 658 – 12 – 48 – 790
Tel. 41 372 – 18 – 17, faks: 41 372 – 18 – 17
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaprasza do złożenia oferty na:

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody i studni głębinowej na terenie ŚCR w Czarnieckiej Górze” w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5


Czarniecka Góra 23.10.2018 r.


Znak sprawy:DT-18/2018/ZO

Unieważnienie zapytania ofertowego


Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego na „dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb Krytej Pływalni w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”.


Uzasadnienie

Zamawiający informuje, że na podstawie pkt. 6 ppkt. 6 zapytania ofertowego, zostaje ono unieważnione bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego bez wyboru jakiejkolwiek oferty, o czym poinformuje Wykonawców”.

 


Czarniecka Góra dnia 16.10.2018 r.


Znak sprawy: DT – 18/2018/ZO

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego
na „dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb Krytej Pływalni w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

Wyjaśnienie


Czarniecka Góra dnia 12.10.2018 r.


Znak sprawy: DT – 18/2018/ZO

 

Zapytanie ofertowe
na „dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb Krytej Pływalni w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5


Czarniecka Góra dn. 25.09.2018 r.

Znak sprawy: DT-15/2018/ZO

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO


Zamawiający – Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:
Dostawę leków, materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego użytku i innych materiałów medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze"

 

Ogłoszenie

 


Czarniecka Góra dn. 18.09.2018 r.

DT-16/2018/ZO

Ogłoszenie o wyniku postępowania

na
„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – urządzenia do fizykoterapii dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Ogłoszenie


Czarniecka Góra dn. 14.09.2018 r.

DT-16/2018/ZO

Informacja z otwarcia ofert

na
„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – urządzenia do fizykoterapii dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

 

Informacja z otwarcia ofert


Czarniecka Góra dn. 14.09.2018 r.

DT -15/2018/ZO

Wyjaśnienie
zapytania ofertowego na realizację zadania

„Dostawa leków, materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego użytku i innych materiałów medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Wyjaśnienie

 


Czarniecka Góra dnia 11.09.2018 r.

Znak sprawy: DT – 15/2018/ZO

Zapytanie ofertowe

w ramach postępowania, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro a zarazem nie stosuje się przepisów Ustawy Zamówień Publicznych działając na podstawie regulaminu wewnętrznego Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze zaprasza do składania ofert na zadanie:

pn: „Dostawa leków, materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego użytku i innych materiałów medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Zapytanie ofertowe>> pobierz

Załącznik nr 1 >> pobierz

Załącznik nr 2 >> pobierz

Załącznik nr 3 >> pobierz


Czarniecka Góra dn. 11.09.2018 r.

DT -16/2018/ZO

Wyjaśnienie

zapytania ofertowego na realizację zadania

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – urządzenie do fizykoterapii dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Wyjaśnienie >> pobierz


Czarniecka Góra dnia 05.09.2018 r.


Zapytanie ofertowe na:

„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – urządzenia do fizykoterapii dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

 Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4


Czarniecka Góra 03.09.2018 r.

Znak sprawy: DT-12/2018/ZO

Unieważnienie zapytania ofertowego

na

„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – urządzenia do fizykoterapii dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Unieważnienie


Czarniecka Góra dn. 24.01.2019 r.

Znak sprawy DT-1/2019/ZO

 

Unieważnienie zapytania ofertowego

 

Zamawiający Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na Kompleksową usługę pralniczą dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka prywatnosci.

EU Cookie Directive Module Information