Przetargi aktualne

 

 

Czarniecka Góra dnia 16.10.2018 r.


Znak sprawy: DT – 18/2018/ZO

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego
na „dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb Krytej Pływalni w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

Wyjaśnienie


Czarniecka Góra dnia 12.10.2018 r.


Znak sprawy: DT – 18/2018/ZO

 

Zapytanie ofertowe
na „dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb Krytej Pływalni w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

 


Czarniecka Góra dn. 25.09.2018 r.

Znak sprawy: DT-15/2018/ZO

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO


Zamawiający – Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:
Dostawę leków, materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego użytku i innych materiałów medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze"

 

Ogłoszenie

 


Czarniecka Góra dn. 18.09.2018 r.

DT-16/2018/ZO

Ogłoszenie o wyniku postępowania

na
„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – urządzenia do fizykoterapii dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Ogłoszenie


Czarniecka Góra dn. 14.09.2018 r.

DT-16/2018/ZO

Informacja z otwarcia ofert

na
„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – urządzenia do fizykoterapii dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

 

Informacja z otwarcia ofert


Czarniecka Góra dn. 14.09.2018 r.

DT -15/2018/ZO

Wyjaśnienie
zapytania ofertowego na realizację zadania

„Dostawa leków, materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego użytku i innych materiałów medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Wyjaśnienie

 


Czarniecka Góra dnia 11.09.2018 r.

Znak sprawy: DT – 15/2018/ZO

Zapytanie ofertowe

w ramach postępowania, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro a zarazem nie stosuje się przepisów Ustawy Zamówień Publicznych działając na podstawie regulaminu wewnętrznego Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze zaprasza do składania ofert na zadanie:

pn: „Dostawa leków, materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego użytku i innych materiałów medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Zapytanie ofertowe>> pobierz

Załącznik nr 1 >> pobierz

Załącznik nr 2 >> pobierz

Załącznik nr 3 >> pobierz


Czarniecka Góra dn. 11.09.2018 r.

DT -16/2018/ZO

Wyjaśnienie

zapytania ofertowego na realizację zadania

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – urządzenie do fizykoterapii dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Wyjaśnienie >> pobierz


Czarniecka Góra dnia 05.09.2018 r.


Zapytanie ofertowe na:

„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – urządzenia do fizykoterapii dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

 Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4


Czarniecka Góra 03.09.2018 r.

Znak sprawy: DT-12/2018/ZO

Unieważnienie zapytania ofertowego

na

„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – urządzenia do fizykoterapii dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Unieważnienie


Czarniecka Góra 23.08.2018 r.

Znak sprawy: DT-15/2018/ZO

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Na przedmiot zamówienia pn:"Remont pokrycia dachowego na budynku krytej pływalni z zapleczem rehabilitacyjnym" w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji.

Ogłoszenie >> pobierz


Czarniecka Góra 20.08.2018 r.

Znak sprawy: DT-15/2018/ZO

Informacja z otwarcia ofert

składanych w formie zapytania ofertowego na przedmiot zamówienia pn:" Remont pokrycia dachowego na budynku krytej pływalni z zapleczem rehabilitacyjnym" w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji.

Ogłoszenie >> pobierz


Czarniecka Góra 16.08.2018 r.

Znak sprawy: DT/14/2018/ZO

Informacja z otwarcia ofert

Na

„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – urządzenia do fizykoterapii dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Informacja >> pobierz


Czarniecka Góra dn. 10.08.2018 r.


DT -14/2018/ZO

Wyjaśnienie
zapytania ofertowego na realizację zadania

„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – urządzenie do fizykoterapii dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Wyjaśnienie

 


Czarniecka Góra dnia: 10.08.2018 r.

Znak sprawy: DT/15/2018/ZO

ZAPYTANIE OFERTOWE 

o wartości szacunkowej zamówienia do 30 000 euro
Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Remont pokrycia dachowego na budynku krytej pływalni z zapleczem rehabilitacyjnym” w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

Zapytanie ofertowe.doc
Załącznik nr 1.zip
Załącznik nr 2.doc
Załącznik nr 3.doc
Załącznik nr 4.doc
Załącznik nr 5.doc

 


Czarniecka Góra dn. 09.08.2018 r.


DT -13/2018/ZP


Unieważnienie
zapytania ofertowego
dotyczy zapytania ofertowego na „Remont pokrycia dachowego na budynku krytej pływalni"

Unieważnienie


Czarniecka Góra dn. 09.08.2018 r.

Znak sprawy DT-1/2018/PN


Z A W I A D O M I E N I E
o unieważnieniu postępowania na część nr 6 – pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

Unieważnienie


Czarniecka Góra dnia 08.08.2018 r.


Znak sprawy: DT – 14/2018/ZO


Zapytanie ofertowe na:


„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – urządzenia do fizykoterapii dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

 Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4


Czarniecka Góra, dn. 01.08.2018 r.

Znak sprawy: DT 1/2018/PN


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Zamawiający – Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze informuje,że
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa artykułów żywnościowych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”,
Czarniecka Góra 43, 26-220 Stąporków, numer ogłoszenia w BZP 587460-N-2018 z dnia 2018-07-12 r., zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) po dokonaniu czynności oceny złożonych ofert na poszczególne części przedmiotu zamówienia, zostały wybrane oferty:

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Czarniecka Góra dnia: 31.07.2018 r.

Znak sprawy: DT/13/2018/ZO

ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości szacunkowej zamówienia do 30 000 euro

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Remont pokrycia dachowego na budynku krytej pływalni z zapleczem rehabilitacyjnym” w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

 

Zapytanie ofertowe.doc
Załącznik nr 1.zip
Załącznik nr 2.doc
Załącznik nr 3.doc
Załącznik nr 4.doc
Załącznik nr 5.doc

 

 


Czarniecka Góra 24.07.2018r

Informacja z otwarcia ofert na

„Dostawa artykułów żywnościowych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji

w Czarnieckiej Górze”

INFORMACJA


Czarniecka Góra dnia: 16.07.2018 r.

 

znak sprawy: DT/2/2018/PP

Organizator:
Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 43
26 – 220 Stąporków.
NIP: 658 – 12 – 48 – 790.
REGON: 003689775.
Strona internetowa: www.rehabilitacjascr.pl
Tel./faks (41) 372 – 18 – 17

Ogłoszenie o wyniku postępowania

przetarg publiczny pisemny – ofertowy
na najem lokalu użytkowego

Ogłoszenie >> pobierz


Znak sprawy DT-1/2018/PN                                                                              Czarniecka Góra 12.07.2018r

ZAMAWIAJĄCY

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM REHABILITACJI

W CZARNIECKIEJ GÓRZE

Ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania:

„Dostawa artykułów żywnościowych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji

w Czarnieckiej Górze”

Ogłoszenie >> pobierz

SIWZ >> pobierz

Załączniki NR 1-8 >> pobierz

Załącznik NR 9 >> pobierz

Załącznik NR 10 >> pobierz

Załącznik NR 11 >> pobierz

Załącznik NR 12 >> pobierz

Załącznik NR 13 >> pobierz

Klauzula Informacyjna >> pobierz


Czarniecka Góra dnia: 27.06.2018 r.


znak sprawy: DT/2/2018/PP

Organizator:
Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 43
26 – 220 Stąporków.
NIP: 658 – 12 – 48 – 790.
REGON: 003689775.
Strona internetowa: www.rehabilitacjascr.pl
Tel./faks (41) 372 – 18 – 17

na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
ogłasza przetarg publiczny pisemny – ofertowy
na najem lokalu użytkowego

Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Regulamin Przetargu

 

 


Czarniecka Góra dnia: 21.06.2018 r.

znak sprawy: DT/1/2018/PP

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 43

26 – 220 Stąporków

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

na najem lokalu użytkowego

 

Ogłoszenie


Czarniecka Góra dnia: 29.05.2018 r.

znak sprawy: DT/1/2018/PP

Organizator:

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 43

26 – 220 Stąporków.

NIP: 658 – 12 – 48 – 790.

REGON: 003689775.

Strona internetowa: www.rehabilitacjascr.pl

Tel./faks (41) 372 – 18 – 17

na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

ogłasza przetarg publiczny pisemny – ofertowy

na najem lokalu użytkowego

ogłoszenie >> pobierz

Regulamin przetargu >>pobierz

Załącznik Nr 1 >>pobierz

Załącznik Nr 2 >>pobierz

Załącznik Nr 3 >>pobierz

Załącznik Nr 4 >>pobierz

Załącznik Nr 5 >>pobierz

 


 

Czarniecka Góra 23.04.2018

PLAN POSTEPOWAN O UDZIELENIE ZAMOWIEN PUBLICZNYCH NA ROK 2018

Plan postępowań


Czarniecka Góra dnia 23.02.2018 r.


Znak sprawy: DT –2/2018/ZO

Ogłoszenie o wyniku postępowania
na: „usługę związaną z wykonaniem badań parametrów wody basenowej wraz z poborem próbek z Krytej Pływalni w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Ogłoszenie >> pobierz

 


Czarniecka Góra dnia 09.02.2018 r.


Znak sprawy: DT –2/2018/ZO


Zapytanie ofertowe
na: „usługę związaną z wykonaniem badań parametrów wody basenowej wraz z poborem próbek z Krytej Pływalni w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

 


Czarniecka Góra 17.01.2018 r.

Zawiadomienie

„Świadczenie usługi ratownictwa wodnego na Krytej Pływalni w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Zawiadomienie >> pobierz


 Czarniecka Góra 09.01.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

„Świadczenie usługi ratownictwa wodnego na Krytej Pływalni w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Ogloszenie >> pobierz


Czarniecka Góra dnia 20.12.2017 r.

Znak sprawy: DT–15/2017/ZO


Zapytanie ofertowe
pn: „Świadczenie usługi ratownictwa wodnego na Krytej Pływalni w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Regulamin Krytej Pływalni
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

 


Czarniecka Góra dnia: 04.12.2017 r.


znak sprawy: DT/1/2017/PP

Organizator:
Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 43
26 – 220 Stąporków.
NIP: 658 – 12 – 48 – 790.
REGON: 003689775.
Strona internetowa: www.rehabilitacjascr.pl
Tel./faks (41) 372 – 18 – 17

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
na najem lokalu użytkowego

Ogłoszenie >> pobierz

 


Czarniecka Góra dnia: 06.11.2017 r.


znak sprawy: DT/1/2017/PP

Organizator:
Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 43
26 – 220 Stąporków.
NIP: 658 – 12 – 48 – 790.
REGON: 003689775.
Strona internetowa: www.rehabilitacjascr.pl
Tel./faks (41) 372 – 18 – 17

na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
ogłasza przetarg publiczny pisemny – ofertowy
na najem lokalu użytkowego

Ogłoszenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Regulamin przetargu


Czarniecka Góra dnia 29.09.2017 r.

Znak sprawy: DT – 13/2017/ZO

Ogłoszenie o wyniku postępowania

na „dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb Krytej Pływalni  w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Ogłoszenie


Czarniecka Góra 18.09.2017

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2017r. i 2018 r.

 

Ogłoszenie >> pobierz


 

  

Czarniecka Góra dnia 14.09.2017 r.

Znak sprawy: DT – 13/2017/ZO

Zapytanie ofertowe

na „dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb Krytej Pływalni  w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Zapytanie ofertowe >> pobierz

Załącznik nr 1 >> pobierz

Załącznik nr 2 >> pobierz

Załącznik nr 3 >> pobierz

Załącznik nr 4 >> pobierz

Załącznik nr 5 >> pobierz


 Czarniecka Góra 07.09.2017

Znak Sprawy: DT – 10/2017/ZO

 

Ogłoszenie o wyniku Postępowania

Na realizację zadania pn: „Dostawa leków, materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego użytku dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Ogłoszenie

 


Czarniecka Góra dnia 30.08.2017r.

Znak sprawy: DT – 10/2017/ZO 

Wyjaśnienie treści II

Zapytania ofertowego na realizację zadania 

pn: „Dostawa leków, materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego użytku dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Wyjaśnienie 


Czarniecka Góra dnia 30.08.2017r.

Znak sprawy: DT – 10/2017/ZO 

 

Wyjaśnienie treści I

Zapytania ofertowego na realizację zadania 

pn: „Dostawa leków, materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego użytku dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze"

Wyjaśnienie 1

Wyjaśnienie 2


Czarniecka Góra 28.08.2017

Znak sprawy DT-12/2017    

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Usługi w zakresie doradztwa technicznego związanego z realizacja projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (Inplamed WŚ) w ramach konkursu Osi priorytetowej 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa (w zakresie typu projektów e-zdrowia) o nr RPSW.07.01.00-IŻ.00-26-135/17 ogłoszonego przez Instytucję zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”

Ogłoszenie pobierz >>


 

  Czarniecka Góra dnia 24.08.2017r.

Znak sprawy: DT – 10/2017/ZO

Zapytanie ofertowe

w ramach postępowania, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro a zarazem nie stosuje się przepisów Ustawy Zamówień Publicznych działając na podstawie regulaminu wewnętrznego Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze zaprasza do składania ofert na zadanie:

pn: „Dostawa leków, materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego użytku dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Zapytanie ofertowe >> pobierz

Załącznik nr 1 >> pobierz

Załącznik nr 2 >> pobierz

Załącznik nr 3 >> pobierz

Załącznik nr 4 >> pobierz


Czarniecka Góra 22.08.2017

Znak sprawy DT-12/2017 

Zapytanie ofertowe
dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 Euro

  1. I.Zamówienie pn. „Usługi w zakresie doradztwa technicznego związanego z realizacja projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (Inplamed WŚ) w ramach konkursu Osi priorytetowej 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa (w zakresie typu projektów e-zdrowia) o nr RPSW.07.01.00-IŻ.00-26-135/17 ogłoszonego przez Instytucję zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z uproszczoną zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, do których stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wewnętrzne regulaminy zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe >> pobierz

Umowa >> pobierz

formularz ofertowy >>pobierz

Załącznik nr 1 do oferty >> pobierz

Załącznik Nr 1 do umowy >> pobierz


 

 

 

 Czarniecka Góra 21.08.2017

Znak sprawy: DT-1/2017/PN

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na część nr 7 (jaja)

" Dostawa artykułów żywnościowych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze"

Unieważnienie >> pobierz


 

Czarniecka Góra 18.08.2017

Znak sprawy: DT-1/2017/PN

Zawiadomienie o wyborze kolejnej najkorzystniejszej oferty dotyczy części 7 (jaja) postępowania

" Dostawa artykułów żywnościowych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze"

Ogłoszenie >> pobierz


 

 Czarniecka Góra 01.08.2017

Znak Sprawy :DT 1/2017/PN

 

Ogłoszenie o wyniku Postępowania

"Dostawa artykułów żywnościowych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze"

Wynik >> pobierz


 

 

Czarniecka Góra dn. 21.07.2017 r.
 
ZAMAWIAJĄCY: 
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM REHABILITACJI
W CZARNIECKIEJ GÓRZE

Informuje o otwarciu ofert na przetarg nieograniczony
na realizację zadania: 

„Dostawa artykułów żywnościowych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Informacja


Czarniecka Góra dn. 11.07.2017 r.
 
ZAMAWIAJĄCY: 
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM REHABILITACJI
W CZARNIECKIEJ GÓRZE

Ogłasza przetarg nieograniczony
na realizację zadania: 

„Dostawa artykułów żywnościowych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

 
 

Czarniecka Góra 07.04.2017

PLAN POSTEPOWAN O UDZIELENIE ZAMOWIEN PUBLICZNYCH NA ROK 2017

Plan do pobrania


Czarniecka Góra 23.03.2017

DT-7/2017/ZO

Ogłoszenie o wyniku postępowania

„ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W CZARNIECKIEJ GÓRZE

Wynik >> pobierz

 


 

Czarniecka Góra 16.03.2017

Odpowiedzi na zapytania

 

„ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W CZARNIECKIEJ GÓRZE

Odpowiedzi >> pobierz

 


 

Czarniecka Góra dn., 14.03.2017 r.

Znak sprawy: DT-4/2017/ZO

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

„Zakup wraz z dostawą środków czystości, wyrobów higienicznych oraz środków dezynfekcyjnych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Zawiadomienie


Czarniecka Góra 09.03.2017

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych

Nazwa przedmiotu zamówienia:

 

„ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W CZARNIECKIEJ GÓRZE

SIWZ >> pobierz

Załącznik Nr 1 >> pobierz
Załącznik Nr 2 >> pobierz

Załącznik Nr 3 >> pobierz
Załącznik Nr 4 >> pobierz

Załącznik Nr 5 >> pobierz
Załącznik Nr 6 >> pobierz
Załącznik Nr 7 >> pobierz
Załącznik Nr 7A >> pobierz
Załącznik Nr 8 >> pobierz
Załącznik Nr 9 >> pobierz

 Znak sprawy: DT-6/2017/ZO

               Czarniecka Góra dn., 27.02.2017 r.

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji

w Czarnieckiej Górze 43

26-220 Stąporków

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na 

Zakup wraz z dostawą środków czystości, wyrobów higienicznych oraz środków dezynfekcyjnych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacjiw Czarnieckiej Górze”

Zapytanie ofertowe >> pobierz

Załącznik nr 1 >> pobierz
Załącznik nr 2 >> pobierz
Załącznik nr 3 >> pobierz
Załącznik nr 4 >> pobierz

 

 Czarniecka Góra dn., 21.02.2017 r.

Znak sprawy: DT-4/2017/ZO

 

Unieważnienie zapytania ofertowego
na
„Zakup wraz z dostawą środków czystości, wyrobów higienicznych oraz środków dezynfekcyjnych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Unieważnienie >>pobierz

 


 Czarniecka Góra dn., 09.02.2017 r.

Znak sprawy: DT-4/2017/ZO

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
na
„Zakup wraz z dostawą środków czystości, wyrobów higienicznych oraz środków dezynfekcyjnych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr1

Załącznik nr2

Załącznik nr3

Załącznik nr4

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka prywatnosci.

EU Cookie Directive Module Information