Badanie wody

Poniżej publikujemy sprawozdania z badania wody - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015r., poz.2016):


 

 Stan na 28.02.2019

Sprawozdanie nr 1

Sprawozdanie nr 2

Sprawozdanie nr 3

Sprawozdanie nr 4

Sprawozdanie nr 5


Stan na 22.02.2019

Sprawozdanie nr 1

Sprawozdanie nr 2

Sprawozdanie nr 3

Sprawozdanie nr 4

 

Stan na 06.02.2019

Sprawozdanie

 

Stan na 28.01.2019

Sprawozdanie nr 1

Sprawozdanie nr 2

Sprawozdanie nr 3

Sprawozdanie nr 4

 

Stan na 16.01.2019

Sprawozdanie nr 1

 

Stan na 15.01.2019

Sprawozdanie nr 1

Sprawozdanie nr 2

Sprawozdanie nr 3

Sprawozdanie nr 4

 

 Stan na 28.12.2018

Sprawozdanie 1 z dnia 28.12.2018

Sprawozdanie 2 z dnia 28.12.2018

 

 Stan na 21.12.2018

Sprawozdanie z dnia 21.12.2018

Stan na 13.11.2018

Sprawozdanie z badań 1

Sprawozdanie z badań 2

Sprawozdanie z badań 3

Sprawozdanie z badań 4

Sprawozdanie z badań 5

Sprawozdanie z badań 6

Sprawozdanie z badań 7

Sprawozdanie z badań 8

Sprawozdanie z badań 9

 

 

Stan na 05.11.2018

Sprawozdanie z badań >> pobierz

Stan na 09.10.2018

Sprawozdanie >> pobierz

Sprawozdanie >> pobierz

Sprawozdanie >> pobierz

Sprawozdanie >> pobierz

Sprawozdanie >> pobierz

Stan na 18.09.2018

Sprawozdanie  >> pobierz

Sprawozdanie  >> pobierz

Sprawozdanie  >> pobierz

Sprawozdanie  >> pobierz

Sprawozdanie  >> pobierz

Sprawozdanie  >> pobierz

 


Stan na 10.09.2018

Sprawozdanie  >> pobierz

Sprawozdanie  >> pobierz

Sprawozdanie  >> pobierz

 


Stan na 31.08.2018

Sprawozdanie  >> pobierz


 Stan na 03.07.2018

Sprawozdanie Nr 1 >> pobierz

Sprawozdanie Nr 2 >> pobierz


Stan na 25.06.2018

Sprawozdanie nr1 >> pobierz

Sprawozdanie nr2 >> pobierz

Sprawozdanie nr3 >> pobierz

Sprawozdanie nr3 >> pobierz


Stan na 14.06.2018

Sprawozdanie nr1 >> pobierz

Sprawozdanie nr2 >> pobierz

Sprawozdanie nr3 >> pobierz


Stan na 17.05.2018

Sprawozdanie nr 1 >>

Sprawozdanie nr 2 >>

Sprawozdanie nr 3 >>

Sprawozdanie nr 4 >>

Sprawozdanie nr 5 >>

Sprawozdanie nr 6 >>


Stan na 16.04.2018

Sprawozdanie nr 1 >>

Sprawozdanie nr 2 >>

Sprawozdanie nr 3 >>

Sprawozdanie nr 4 >>

Sprawozdanie nr 5 >>

Sprawozdanie nr 6 >>Sporządził: Kierownik Krytej Pływalni

Aktualności Kryta pływalnia


 

UWAGA KLIENCI !!!

W DNIACH OD 28.03.2019 R. DO 30.04.2019 R. PŁYWALNIA NIE BĘDZIE CZYNNA – PRZERWA TECHNICZNA

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

ZAPRASZAMY PO PRZERWIE.


tu honorujemy karte duzej rodziny

 

 

CENY USŁUG BASENOWYCH – KARATA DUŻEJ RODZINY

 

Lp.

Nazwa /rodzaj usługi krytej pływalni

Cena

1.

Bilet normalny (dopłata 0,10 zł za każdą min. pow. godz.)

6 zł / godz.

2.

Bilet ulgowy (do 15-go roku życia, dopłata 0,07 zł za każdą

min. pow. godz. ) 

4,50 zł / godz.

3.

Karnet ulgowy (dla osób do 15-go roku życia, karnet ważny 2 m-ce od daty zakupu)

60 zł /

15 godz.

4.

Karnet rodzinny (grupowy, karnet ważny 2 m-ce od daty zakupu)

60 zł /

13 godz

5.

Karnet normalny ( karnet ważny 2 m-ce od daty zakupu)

70 zł /

13 godz.

6.

Rezerwacja całej sauny (max. jednorazowo 6 os. )

30 / godz.

7.

Sauna

1,88/5min./os

 
 
      Dzieci do lat 5 - korzystanie z pływalni gratis - tylko pod warunkiem korzystania z pływalni opiekuna, którego obowiązuje pełna odpłatność. Zgodnie z par.8 Regulaminu Pływalni dzieci do lat 7 mogą korzystać z kąpieli wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.

 


 

Uwaga klienci !!
Na usługi Krytej Pływalni akceptujemy karty
"Benefit system"

Benefit system

 

 


 

 

Uwaga klienci !!

Zmiana godzin otwarcia pływalni !!

 

Informujemy, iż od dnia 16.03.2013r. nastąpi zmiana godzin otwarcia krytej pływalni.

Pływalnia będzie czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 12:00 - 20:00
w soboty i niedziele
od 10:00 do 20:00

 
 

 

UWAGA KLIENCI!!

Basen rekreacyjny (mała niecka)
zarezerwowany na potrzeby rehabilitacji w godzinach:

12:00 - 14:45
od poniedziałku do piątku

 

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji


 

Swiętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarieckiej Górze zatrudni lekarzy

Oferta pracy dla lekarzy

 

 


Witamy na Stronie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

 Świadczenia rehabilitacyjno-lecznicze wykonywane są w zakresie kompleksowej rehabilitacji pacjentów z schorzeniami narządu ruchu o etiologii neurologicznej, ortopedycznej, urazowej i reumatologicznej.

        Dysponujemy 138 miejscami w Oddziałach Rehabilitacji I i II oraz 100 miejscami na Oddziale Dziennym.

         Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji zapewnia stałą opiekę i szeroki wachlarz usług rehabilitacyjnych z użyciem nowoczesnej aparatury w zakresie elektrolecznictwa, ciepłolecznictwa, magneto- i laseroterapii, krioterapii, hydroterapii, kinezyterapii indywidualnej i zbiorowej, hipoterapii, terapii zajęciowej i terapii wodnej.

        Usługi lecznicze, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne i wychowawcze świadczone są przez doświadczony i wysoko wyspecjalizowany personel medyczny, który na bieżąco aktualizuje swoją wiedzę fachową poprzez udział w kursach specjalistycznych i doskonalących.

         Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji, które należy do grona „Motylkowych Szpitali” uzyskało tytuł „Placówka Przyjazna Dziecku”. Od  2004r. do 2018r.  posiada Certyfikat Jakości ISO 9001 : 2008 przyznany przez  Bureau Veritas. W 2018r. Nasza palcówka wyborem pacjentów została laureatem konkursu "Orły Medycyny" zajmując 1 miejsce w rankingu.

 Orły Medycyny 2018

         Pacjenci bardzo sobie cenią pobyt w naszej placówce  i chętnie do nas wracają, aby utrwalić efekt dotychczasowego leczenia, odzyskać zdrowie, a przede wszystkim radość życia.


Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona „InPlaMed WŚ”). Głównym celem projektu jest wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) w podmiotach leczniczych uczestniczących w projekcie, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Realizacja projektu w partnerstwie pozwoli na zastosowanie optymalnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, zapewniających zgodność z wymogami prawnymi oraz wytycznymi Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - instytucji państwowej, której zadaniem jest budowa oraz wspieranie i monitorowanie procesów budowy systemów informacyjnych w ochronie zdrowia. Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartego Porozumienia o partnerstwie, zostało ustanowione Województwo Świętokrzyskie.

Spis telefonów


 
Wykaz telefonów
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
w Czarnieckiej Górze 
 
 Numer kierunkowy - 41
 
 

Dyrektor Naczelny - Sekretariat/FAX 

 372-18-17

 374-11-62

 Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

  372-18-54

 Główny Księgowy

 372-18-32

 Kierownik ds. Pielęgniarstwa,
Pielęgniarka epidemiologiczna
 372-18-69
  Izba Przyjęć  372-18-19
 Oddział I Rehabilitacji  Kierownik Oddziału  372-18-52
 Pielęgniarka koordynująca   372-18-10
 Gabinet Lekarski

 372-18-09

 Dyżurka Pielęgniarek

 372-18-21

 372-18-26

 Rejestratorka Medyczna  372-18-53
 Oddział II Rehabilitacji  Kierownik Oddziału  372-18-54
 Pielęgniarka Koordynująca  372-18-58
 Gabinet Lekarski

 372-18-61

 Dyżurka Pielęgniarek

 372-18-26

 372-18-62

 Rejestratorka Medyczna  372-18-60
  Poradnia Rehabilitacyjna  372-18-28
  Oddział Dzienny  Kierownik Oddziału Dziennego  372-18-23
 Punkt Pielęgniarski  372-18-15
 Dział Rehabilitacji  Kierownik Działu Rehabilitacji  372-18-40
 Rejestratorka Medyczna  372-18-41
 Dział Administracji  Specjalista ds. Administracji BHP i ppoż  372-18-31
 Magazyn Przemysłowy/Spożywczy  372-18-04
 Kuchnia  372-18-05
  Dział Kadr  372-18-22
  Dział Finansowo - Księgowy  372-18-13
 Dział Techniczny  Kierownik Działu Technicznego  372-18-06
Administrator Sieci Informatycznych  372-18-16
 Referent ds. Zamówień Publicznych  372-18-12
 Kryta Pływalnia  Kierownik Krytej Pływalni  372-18-25
 Kasa  372-18-33
  Marketing, sprzedaż i usługi  372-18-25
  Inspektor ds. ochrony informacji niejawnych,
 obronnych i rezerw
 372-18-35
  Zespół Szkół Specjalnych  372-49-38
 
aktualizacja: 02.12.2015r
 

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

pragniemy dołożyć wszelkich starań, aby informacje będące Państwa danymi osobowymi były wykorzystywane przez Szpital zgodnie z Państwa interesem i w ramach obowiązującego prawa.

W razie pojawienia się pytań lub wątpliwości związanych z ochroną posiadanych przez Szpital danych osobowych, mogą Państwo podzielić się nimi z powołanym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych:

  1. przesyłając je na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
  2. dzwoniąc w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numer telefonu: +48 731 303 621,

lub informując o nich personel Szpitala, który zobowiązany jest poinformować o sprawie Inspektora Ochrony Danych.


Pliki do pobrania:

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna monitoring

 

More Articles...

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka prywatnosci.

EU Cookie Directive Module Information