Konkurs ofert świadczenia medyczne

 

 

Czarniecka Góra 02.12.2019 r

 DYREKCJA

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W CZARNIECKIEJ GÓRZE

OGŁASZA
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWITNYCH

Rozstrzygnięcie konkursu

 

 


Czarniecka Góra 12.11.2019 r

DYREKCJA

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W CZARNIECKIEJ GÓRZE

Czarnecka Góra 43

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

/tj. Dz. U. z 2018r. 2190 z późn. zm./

OGLASZA KONKURS OFERT
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWITNYCH

Ogloszenie >>pobierz

 

 

 

 


Czarniecka Góra 29.05.2019 r

DYREKCJA

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W CZARNIECKIEJ GÓRZE

Czarnecka Góra 43

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

/tj. Dz. U. z 2018r. 2190 z późn. zm./

OGLASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT OGLOSZONEGO W DNIU 16.05.2019 R.

Ogloszenie >>pobierz


Czarniecka Góra 16.05.2019 r

DYREKCJA

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W CZARNIECKIEJ GÓRZE

Czarnecka Góra 43

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

/tj. Dz. U. z 2018r. 2190 z późn. zm./

OGLASZA KONKURS OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH

Ogłoszenie >> pobierz


Czarniecka Góra 20.02.2018


Dyrekcja
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
Czarniecka Góra 43, 26 – 220 Stąporków
tel./fax (041) 372-18-17


Na  podstawie art. 26 ustawy  o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 1638/ .

Ogłasza rozstrzygnięcie konkursu z dnia 06.01.2018r

Ogłoszenie pobierz>>


Czarniecka Góra 06.01.2018


Dyrekcja
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
Czarniecka Góra 43, 26 – 220 Stąporków
tel./fax (041) 372-18-17


Na  podstawie art. 26 ustawy  o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 1638/ .


OGŁASZA

I.
UZUPEŁNIAJĄCY KONKURS OFERT NA UDZIELANIE:

Całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne w zakresie Oddziałów Rehabilitacji w ŚCR w Czarnieckiej Górze...

II.
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE
świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczenia usług z-cy Kierownika Oddziału Rehabilitacji Dziennej...

Ogłoszenie >> pobierz

 


Czarniecka Góra 08.09.2017


Dyrekcja
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
Czarniecka Góra 43, 26 – 220 Stąporków
tel./fax (041) 372-18-17


Na  podstawie art. 26 ustawy  o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 1638/ .


OGŁASZA
ROZSTRZYGNIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCEGO KONKURSU OFERT OGŁOSZONEGO W DNIU 29.08.2017R. NA UDZIELANIE:

Całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne w zakresie Oddziałów Rehabilitacji w ŚCR w Czarnieckiej Górze.

 

Wynik >> pobierz


 

Czarniecka Góra 29.08.2017


Dyrekcja
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
Czarniecka Góra 43, 26 – 220 Stąporków
tel./fax (041) 372-18-17


Na  podstawie art. 26 ustawy  o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 1638/ .


OGŁASZA
UZUPEŁNIAJĄCY KONKURS OFERT NA UDZIELANIE:

Całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne w zakresie Oddziałów Rehabilitacji w ŚCR w Czarnieckiej Górze.

Ogłoszenie >> pobierz


Czarniecka Góra dn. 30.06.2017r.

Dyrekcja               

Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji

Czarniecka Góra 43, 26 – 220 Stąporków

tel./fax. (041) 372-18-17

OGŁASZA

rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Z- cy Dyrektora

ds. Lecznictwa w ŚCR w Czarnieckiej Górze ogłoszonego w dniu 29.05.2017r.

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze informuje, że postępowanie konkursowe zostało zakończone bez rozstrzygnięcia i zostanie ogłoszony ponowny konkurs.

 

                                                                                                                                                  Dyrektor

                                                                                                                  Świętokrzyskiego Centrum  Rehabilitacji

             w Czarnieckiej Górze 

                                                                                                 Jerzy Chojnacki


Czarniecka Góra 21.06.2017

 

 


Rozstrzygnięcie
KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE:

Całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne w zakresie Oddziałów Rehabilitacji w ŚCR w Czarnieckiej Górze.

Rozstrzygnięcie


Czarniecka Góra 07.06.2017


Dyrekcja
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
Czarniecka Góra 43, 26 – 220 Stąporków
tel./fax (041) 372-18-17


Na  podstawie art. 26 ustawy  o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 1638/ .


OGŁASZA
UZUPEŁNIAJĄCY KONKURS OFERT NA UDZIELANIE:

Całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne w zakresie Oddziałów Rehabilitacji w ŚCR w Czarnieckiej Górze.

Ogłoszenie


Czarniecka Góra 21.02.2017

 


Dyrekcja
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
Czarniecka Góra 43, 26 – 220 Stąporków
tel./fax (041) 372-18-17


Na  podstawie art. 26 ustawy  o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 1638/ .
OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCEGO KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE:
Całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne w zakresie Oddziałów Rehabilitacji w ŚCR w Czarnieckiej Górze.

Ogłoszenie >> pobierz


 

Czarniecka Góra 14.02.2017

 


Dyrekcja
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
Czarniecka Góra 43, 26 – 220 Stąporków
tel./fax (041) 372-18-17


Na  podstawie art. 26 ustawy  o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 1638/ .
OGŁASZA UZUPEŁNIAJĄCY KONKURS OFERT NA UDZIELANIE:
Całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne w zakresie Oddziałów Rehabilitacji w ŚCR w Czarnieckiej Górze.

Ogłoszenie >> pobierz


Czarniecka Góra 03.02.2017

 


Dyrekcja
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
Czarniecka Góra 43, 26 – 220 Stąporków
tel./fax (041) 372-18-17


Na  podstawie art. 26 ustawy  o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 1638/ .
OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCEGO KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE:
Całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne w zakresie Oddziałów Rehabilitacji w ŚCR w Czarnieckiej Górze.

Ogłoszenie >> pobierz


 

Czarniecka Góra 11.01.2017

 


Dyrekcja
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
Czarniecka Góra 43, 26 – 220 Stąporków
tel./fax (041) 372-18-17


Na  podstawie art. 26 ustawy  o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 1638/ .
OGŁASZA UZUPEŁNIAJĄCY KONKURS OFERT NA UDZIELANIE:
Całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne w zakresie Oddziałów Rehabilitacji w ŚCR w Czarnieckiej Górze.

Ogłoszenie >> pobierz


 

Czarniecka Góra 12.12.2016

Dyrekcja
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
Czarniecka Góra 43, 26 – 220 Stąporków
tel./fax (041) 372-18-17

Ogłasza
Rozstrzygnięcie KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE:
Całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne w zakresie Oddziałów Rehabilitacji w ŚCR w Czarnieckiej Górze.

Ogłoszenie  >>pobierz


 

 

 

 

Czarniecka Góra 30.11.2016

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na udzielanie:
Całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne w zakresie Oddziałów Rehabilitacji w ŚCR w Czarnieckiej Górze.

Ogłoszenie >> pobierz


 

Czarniecka Góra 23.11.2016


Dyrekcja
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
Czarniecka Góra 43, 26 – 220 Stąporków
tel./fax (041) 372-18-17


Na  podstawie art. 26 ustawy  o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 1638/ .
OGŁASZA KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE:
Całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne w zakresie Oddziałów Rehabilitacji w ŚCR w Czarnieckiej Górze.

Ogłoszenie

Czarniecka Góra 16.05.2019 r

DYREKCJA

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W CZARNIECKIEJ GÓRZE

Czarnecka Góra 43

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

/tj. Dz. U. z 2018r. 2190 z późn. zm./

OGLASZA KONKURS OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH

Aktualności Kryta pływalnia

 

 


UWAGA KLIENCI

W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ W OBIEKCIE NASZEJ PŁYWALNI

W DNIU 07 GRUDZIEŃ  2019 R. (SOBOTA)

MIKOŁAJKOWYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH

INFORMUJEMY, IŻ W DNIU TYM PŁYWALNIA BĘDZIE CZYNNA OD GODZINY 14 - 20

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO KIBICOWANIA ZAWODNIKOM

ZAWODY OD GODZINY 10 - 13

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 


tu honorujemy karte duzej rodziny

 

 

CENY USŁUG BASENOWYCH – KARATA DUŻEJ RODZINY

 

Lp.

Nazwa /rodzaj usługi krytej pływalni

Cena

1.

Bilet normalny (dopłata 0,10 zł za każdą min. pow. godz.)

6 zł / godz.

2.

Bilet ulgowy (do 15-go roku życia, dopłata 0,07 zł za każdą

min. pow. godz. ) 

4,50 zł / godz.

3.

Karnet ulgowy (dla osób do 15-go roku życia, karnet ważny 2 m-ce od daty zakupu)

60 zł /

15 godz.

4.

Karnet rodzinny (grupowy, karnet ważny 2 m-ce od daty zakupu)

60 zł /

13 godz

5.

Karnet normalny ( karnet ważny 2 m-ce od daty zakupu)

70 zł /

13 godz.

6.

Rezerwacja całej sauny (max. jednorazowo 6 os. )

30 / godz.

7.

Sauna

1,88/5min./os

 
 
      Dzieci do lat 5 - korzystanie z pływalni gratis - tylko pod warunkiem korzystania z pływalni opiekuna, którego obowiązuje pełna odpłatność. Zgodnie z par.8 Regulaminu Pływalni dzieci do lat 7 mogą korzystać z kąpieli wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.

 


 

Uwaga klienci !!
Na usługi Krytej Pływalni akceptujemy karty
"Benefit system"

Benefit system

 

 


 

 

Uwaga klienci !!

Zmiana godzin otwarcia pływalni !!

 

Informujemy, iż od dnia 16.03.2013r. nastąpi zmiana godzin otwarcia krytej pływalni.

Pływalnia będzie czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 12:00 - 20:00
w soboty i niedziele
od 10:00 do 20:00

 
 

 

UWAGA KLIENCI!!

Basen rekreacyjny (mała niecka)
zarezerwowany na potrzeby rehabilitacji w godzinach:

12:00 - 14:45
od poniedziałku do piątku

 

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji


 

Swiętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarieckiej Górze zatrudni lekarzy

Oferta pracy dla lekarzy

 

 


Witamy na Stronie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

 Świadczenia rehabilitacyjno-lecznicze wykonywane są w zakresie kompleksowej rehabilitacji pacjentów z schorzeniami narządu ruchu o etiologii neurologicznej, ortopedycznej, urazowej i reumatologicznej.

        Dysponujemy 138 miejscami w Oddziałach Rehabilitacji I i II oraz 100 miejscami na Oddziale Dziennym.

         Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji zapewnia stałą opiekę i szeroki wachlarz usług rehabilitacyjnych z użyciem nowoczesnej aparatury w zakresie elektrolecznictwa, ciepłolecznictwa, magneto- i laseroterapii, krioterapii, hydroterapii, kinezyterapii indywidualnej i zbiorowej, hipoterapii, terapii zajęciowej i terapii wodnej.

        Usługi lecznicze, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne i wychowawcze świadczone są przez doświadczony i wysoko wyspecjalizowany personel medyczny, który na bieżąco aktualizuje swoją wiedzę fachową poprzez udział w kursach specjalistycznych i doskonalących.

         Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji, które należy do grona „Motylkowych Szpitali” uzyskało tytuł „Placówka Przyjazna Dziecku”. Od  2004r. do 2018r.  posiada Certyfikat Jakości ISO 9001 : 2008 przyznany przez  Bureau Veritas. W 2018r. Nasza palcówka wyborem pacjentów została laureatem konkursu "Orły Medycyny" zajmując 1 miejsce w rankingu.

 Orły Medycyny 2018

         Pacjenci bardzo sobie cenią pobyt w naszej placówce  i chętnie do nas wracają, aby utrwalić efekt dotychczasowego leczenia, odzyskać zdrowie, a przede wszystkim radość życia.


Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona „InPlaMed WŚ”). Głównym celem projektu jest wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) w podmiotach leczniczych uczestniczących w projekcie, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Realizacja projektu w partnerstwie pozwoli na zastosowanie optymalnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, zapewniających zgodność z wymogami prawnymi oraz wytycznymi Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - instytucji państwowej, której zadaniem jest budowa oraz wspieranie i monitorowanie procesów budowy systemów informacyjnych w ochronie zdrowia. Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartego Porozumienia o partnerstwie, zostało ustanowione Województwo Świętokrzyskie.

Oferty pracy

Czarniecka Góra dn. 19-11-2019r

 

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji poszukuje pracownika na stanowisko dietetyk.


Oferujemy:
- pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.


Oczekujemy:
–    wykształcenie wyższe kierunkowe,
–    posiadanie niezbędnych kwalifikacji do pracy w obszarze dietetyki szpitalnej,
–    umiejętność pracy indywidualnej i w zespole,
–    umiejętność radzenia sobie ze stresem,
–    sumienność,
–    wysokie umiejętności interpersonalne i nastawienie na jakość obsługi Pacjenta.


Obowiązki:
–    Opracowywanie jadłospisów dla różnych grup pacjentów, biorąc pod uwagę ich wiek, stan zdrowia,
–    Prowadzenie rozliczeń zaopatrzenia oraz dokumentacji produkcji i dystrybucji posiłków,
–    Udzielanie porad dietetycznych i prowadzenie edukacji żywieniowej,
–    Nadzorowanie sposobu przygotowywania potraw.
–    Współpraca z oddziałami szpitalnymi tj: lekarzami, pielęgniarkami i pacjentami.

Kontakt w sprawie pracy: Kierownik ds pielęgniarstwa
pod nr tel. 41-372-18-69;
osobiście budynek Administracji - Dział Kadr
w godz. od 7:35 - 15:00

 


 Czarniecka Góra 01.10.2018

 

 

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
zatrudni na pełny etat:

lekarza specjalistę w dziedzinie: rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji medycznej lub

lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo - ortopedycznej lub ortopedii i traumatologii lub

lekarza specjalistę w dziedzinie reumatologii lub

lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych lub

lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii.

 

Kontakt w sprawie pracy pani Mieczysława Cierpiał:

pod nr tel. 41-372-18-22;

osobiście budynek Administracji - Dział Kadr

w godz. od 7:35 - 15:00

Szpital


Uwaga!

Informujemy wszystkich pacjentów, że z uwagi na olbrzymią liczbę napływających skierowań istnieją bardzo ograniczone możliwości przesuwania ustalonego wcześniej terminu przyjęcia. ŚCR dokłada wszelkich starań, aby nie pozostawały wolne łóżka. Dlatego zwracamy się do chorych o możliwie wczesne informowanie o zdarzeniach, które uniemożliwiają przyjazd w wyznaczonym terminie.
Z uwagi na to iż rozmowy telefoniczne nie są rejestrowane, każda zmiana terminu wymaga formy pisemnej.
Prosimy zatem zwracać się do nas z krótkim pismem wyjaśniającym powody potrzeby zmiany terminu. W miarę możliwości ŚCR zmieni termin, o ile podane przyczyny zostaną przez nas uznane za istotne i nieprzewidywalne. 
Jeżeli chory nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, termin ten przepada. Skierowanie zostanie odesłane. O ponowne przyjęcie można się będzie ubiegać na podstawie nowego skierowania. Wyjątkiem od powyższej zasady będzie przedstawienie dokumentacji lekarskiej w formie potwierdzonej za zgodność historii choroby lekarza POZ, albo kart informacyjnych leczenia szpitalnego z których wynikać będzie nagłe zachorowanie uniemożliwiające przyjazd. Prosimy nie dostarczać zaświadzczeń lekarskich, tylko dokumentację z leczenia.

 

Z-ca Dyrektora 
ds. Lecznictwa
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
w Czarnieckiej Górze
lek. med. Izabela Lipowczyk


Uprzejmie informujemy, że Szpital w Czarnieckiej Górze nie prowadzi rehabilitacji neurologicznej. Zgodnie z kontraktem z NFZ szpital prowadzi jedynie rehabilitację ogólnoustrojowa.
Lista chorób zgodnych w międzynarodowa klasyfikacja chorób ICD10 kwalifikujacych do rehabilitacji ogólnoustrojowej jest wymieniona w Zarzadzeniu Prezesa NFZ z dnia 31.12.2016r nr 130/2016 jako załacznik nr 3b. Załacznik ten jest dostępny również na stronie internetowej szpitala w Czarnieckiej Górze.

Chorzy, którzy przeszli leczenie szpitalne, w tym operacyjne, moga się ubiegać o pilny termin przyjęcia, jeśli szpital w Czarnieckiej Górze będzie mógł zapewnić miejsce do 6 miesięcy od wypisu z poprzedniej placówki. W zwiazku z czym prosimy pacjętów o dostarczenie skierowań w krótkim terminie po zakończeniu hospitalizacji. 

Lista rozpoznań, które kwalifikuja do rehabilitacji ogólnoustrojowej po leczeniu zachowawczym, wymieniona jest w załaczniku nr 5 tego samego rozporzadzenia. Lista rozpoznań, które kwalifikuja do rehabilitacji ogólnoustrojowej po leczeniu operacyjnym, wymieniona jest w załaczniku nr 5 tego samego rozporzadzenia, oraz dodatkowo w placówce operujacej musi być wykonany zabieg o numerze procedury ICD9 wymieniony w załaczniku nr 3a zarzadzenia prezesa NFZ.

Zarzadzenie prezesa NFZ 130/2016


 

Świadczenia rehabilitacyjno-lecznicze wykonywane są w zakresie kompleksowej rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu o etiologii neurologicznej, ortopedycznej, urazowej i reumatologicznej.

        Dysponujemy 138 miejscami w Oddziałach Rehabilitacji I i II oraz 100 miejscami na Oddziale Dziennym.

         Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji zapewnia stałą opiekę i szeroki wachlarz usług rehabilitacyjnych z użyciem nowoczesnej aparatury w zakresie elektrolecznictwa, ciepłolecznictwa, magneto- i laseroterapii, krioterapii, hydroterapii, kinezyterapii indywidualnej i zbiorowej, hipoterapii, terapii zajęciowej i terapii wodnej.

        Usługi lecznicze, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne i wychowawcze świadczone są przez doświadczony i wysoko wyspecjalizowany personel medyczny, który na bieżąco aktualizuje swoją wiedzę fachową poprzez udział w kursach specjalistycznych i doskonalących.

         Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji, które należy do grona „Motylkowych Szpitali” uzyskało tytuł „Placówka Przyjazna Dziecku”. Od  2004r. do 2018r.  posiada Certyfikat Jakości ISO 9001 : 2008 przyznany przez  Bureau Veritas. W 2018r. nasza placówka wyborem pacjentów została laureatem konkursu "Orły Medycyny" zajmując 1 miejsce w rankingu.

         Pacjenci bardzo sobie cenią pobyt w naszej placówce  i chętnie do nas wracają, aby utrwalić efekt dotychczasowego leczenia, odzyskać zdrowie, a przede wszystkim radość życia.


Informacja w zakresie przechowywania zwłok >> pobierz

 

Cennik

 

Na usługi Krytej Pływalni akceptujemy karty
"Benefit system"

 


CENNIK ZABIEGÓW I USŁUG

W ŚWIĘTOKRZYSKIM CENTRUM REHABILITACJI

W CZARNIECKIEJ GÓRZE

 Zmiana cennika usług i zabiegów obowiazujacych od 18.11.2019r. 
zgodnie z Zarządzniem nr 52/2019
(zmianie ulega cena usługi hotelowej)

  Cennik zabiegów rehabilitacyjnych
 
 Lp.  Nazwa       Cena zł
 1.  Tonoliza  10,00 / zabieg
 2.  Galwanizacja  10,00 / zabieg
 3.  Diadynamik  7,00 / zabieg
 4.  Elektrostymulacja (na jedną okolicę)  9,00 / zabieg
 5.  Prądy tensa  10,00 / zabieg
 6.  Lampy sollux  10,00 / zabieg
 7.  Bioptron  10,00 / zabieg
 8.  Okład cieplny  10,00 / zabieg
 9.  Laseroterapia  12,00 / zabieg
 10.  Magnetronik  12,00 / zabieg
 11.  Mata elektromagnetyczna - viofor  12,00 / zabieg
 12.  Ultradźwięki  10,00 / zabieg
 13.  Krioterapia  10,00 / zabieg
 14.  Jonoforeza  10,00 / zabieg
 15.  Prądy interferencyjne  10,00 / zabieg
 16.  Diatermia krótkofalowa  10,00 / zabieg
 17.  Salus talent  50,00 / zabieg
 18.  Fala uderzeniowa 2000  30,00 / zabieg
 19.  Laser wysokoenergetyczny  15,00 / zabieg
 20.  Drenaż ułożeniowy  5,00 / zabieg
 21.  Okłady borowinowe  10,00 / okład
 22.  Masaż wibracyjny  13,00 / zabieg
 23.  Masaż wirowy  12,00 / zabieg
 24.  Masaż perełkowy  12,00 / zabieg
 25.  Masaż podwodny  14,00 / zabieg
 26.  Bicze szkockie  12,00 / zabieg
 27.  Masaż kamieniami wulkanicznymi ok.90min  70,00 / 20,00
 28.  Masaż klasyczny częściowy (np. kończyna dolna, górna, odcinek szyjny,  piersiowy, lędźwiowy) 15 - 20min  30,00 / zabieg
 29.  Masaż klasyczny całego kręgosłupa 20-30min  40,00 / zabieg
 30.  Masaż klasyczny całego ciała 50-60min  70,00 / zabieg
 31.  Mata masująca  8,00 / zabieg
 32.  Masaż na sucho - łóżko wodne  12,00 / zabieg
 33.   Masaż Limfatyczny (BOA MAX)  15,00 / zabieg
 - rękaw do masażu limfatycznego  5,00
 34.  Gimnastyka indywidualna  15,00 / zabieg
 35.  Metoda mc-kenziego  35,00 / zabieg
 36.  Metoda PNF  35,00 / zabieg
 37.  Wyciąg pulsacyjny  12,00 / zabieg
 38.  Wyciąg krzesełkowy  10,00 / zabieg
 39.  Bieżnia treningowa (20min)  9,00 / zabieg
 40.  Rower treningowy (20min)  9,00/ zabieg
 41.  Atlas (20min)  9,00/ zabieg
 42.  Steper (20min)  9,00/ zabieg
 43.  Lokomat (60min)  150,00/ zabieg
 44.   Kinesiotaping   10,00
 Taśma do kinesiotapingu (5cm)  5,00 
 45.  Porada lekarska  26,00 
 46.  Konsultacja - badanie lekarskie  50,00 
 47.  Ocena budowy stóp na podoskopie + konsultacja lekarska  50,00 / zabieg
 48.  Iniekcja domięśniowa i iniekcja podskórna  10,00 / zabieg
 49.  Iniekcja dożylna  15,00 / godz.
 50.  Wlew kroplowy (wkłucie+aparat+1flakon płynu inf.)  20,00 / zabieg
 51.  Obserwacja pielęgniarska (opieka)  10,00 / godz.
 52.  Inhalacja  8,00 / zabieg
 53.  Pomiar ciśnienia tętniczego  3,00 / zabieg
 54.  EKG  10,00/ zabieg
 55.  Poziom glukozy we krwi

 5,00/ zabieg 

 

   
     
  Zabiegi na Krytej Pływalni  
 1. Rehabilitacja - basen zajęcia (dzieci do 15go roku życia)  5,00/ zabieg
 2. Rehabilitacja - basen zajęcia (osoby dorosłe)  8,00/ zabieg
     
   Usługa hotelowa  
 1.  Usługa hotelowa
 45,00/os./doba
  
   Usługi Krytej Pływalni  
 1.  Bilet normalny (dopłata 0,13zł za każdą min.pow.godz.)  8,00 / godz
 2.  Bilet ulgowy (do 15-go roku życia, dopłata 0,11zł za każdą   min.pow.godz.)  6,00 / godz
 3.  Karnet normalny (karnet ważny 2-mce)  70,00 / 10godz
 4.  Karnet ulgowy (dla osób do 15-go roku życia, karnet ważny 2-mce)  60,00 / 12godz
 5.  Karnet rodzinny (grupowy)  60,00 / 10godz
 6.  Sauna  3,50 /5min./os.
 7.  Rezerwacja całej sauny (max. jednorazowo 6os.)  40,00 / godz.
 8.  Czepek  7,00 / szt.
 9.  Wypożyczenie czepka  1,00 / szt.
 10.  Wynajęcie toru pływackiego (basen sportowy)  70,00 / godz.
 11.  Wynajęcie niecki basenowej (basen sportowy)  400,00 / godz.
 12.  Wynajęcie niecki basenowej (basen rekreacyjny)  160,00 /godz.
 13.  Klucz depozyt - zguba  50,00 / szt.
 14.  Transponder - zguba  100,00 / szt.
     
  Wyżywienie
 
   Wyżywienie dla pracowników:
 
 1.  Śniadanie  3,00
 2.  Obiad - zupa  2,00
 3.  Obiad - II danie

 6,00

 4.  Kolacja  3,00
   Wyżywienie dla pozostałych osób
 
 1.  Śniadanie  5,00
 2.  Obiad - zupa  5,00
 3.  Obiad - II danie  15,00
 4.  Kolacja  5,00
 5.  Całodzienne wyżywienie  30,00
     
   Inne usługi  
 1.  XSERO  0,34 / str.
 2.  Odpis, wyciąg dokum.med., zaświadczenie  9,90 / str.
 3.  Udostępnienie dokumentacji medycznej na nośniku danych  1,98 / szt
 4.  Praktyka  1,00 / godz
 5.  Świadczenie rehabilitacyjne (cena minimalna)  126,50 / doba

 

 

 

Rehabilitacja stacjonarna

REHABILITACJA STACJONARNA prowadzona jest w dwóch oddziałach:

ODDZIAŁ REHABILITACJI I 

Kierownik Oddziału: lek. med. pediatra Iwona Leśnicka: specjalista rehabilitacji medycznej, pediatra

tel. 41/372 18 52

Z-ca Kierownika Oddziału -lek.med. Łukasz Jastrzębski: specjalista ortopeda, traumatolog          

Piel. koordynująca: mgr Dorota Stachura tel: 41/372 18 55

ODDZIAŁ REHABILITACJI II 

Kierownik Oddziału II: lek. med. Izabela Lipowczyk, specjalista rehabilitacji medycznej, lekarz rodzinny
  tel. 41/372 18 51

Z-ca Kierownika Oddziału II: lek.med. Emilia Wiśniewska: specjalisa rehabilitacji medycznej, lekarz rodzinny                  

Piel. koordynująca: Aneta Dzwonnik  mgr pielęgniarstwa  tel: 41/372 18 58

 

        Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji dysponuje 138 łóżkami szpitalnymi w pokojach dwu, trzy i czteroosobowych W oddziałach stacjonarnych leczymy dzieci w wieku od 3 do 18 lat, w uzasadnionych przypadkach również po tym okresie.
        Pacjenci przyjmowani są w oddziały zgodnie z wcześniej ustalonymi terminami. 

        Każdy pobyt w ramach rehabilitacji stacjonarnej rozpoczyna się od konsultacji lekarskiej, w czasie której ocenia się stan zdrowia, a następnie ustalany jest indywidualny program ćwiczeń i zabiegów. Leczenie trwa od 3 do 6 tygodni.

       Program rehabilitacji jest realizowany pod opieką jednego, wybranego terapeuty.
Program leczenia obejmuje:

 • całodobową opiekę lekarską,
 • całodobową opiekę pielęgniarską,
 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • indywidualne ćw.  z fizjoterapeutą, zgodnie ze wskazaniami lekarskimi,
 • zabiegi fizykoterapeutyczne, zgodnie ze wskazaniami lekarskimi,
 • ćwiczenia grupowe,
 • hipoterapię (odpłatnie),
 • pływalnię, jacuzzi, saunę (odpłatnie).

Prowadzimy kompleksowe leczenie rehabilitacyjne, indywidualnie dobranymi metodami: Mc Kenzie, PNF, Lehnerth-Schroth, NDT-Bobath, kinesiotaping (szczegóły – patrz dział fizjoterapii).

Obowiązek szkolny realizowany jest przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji. Zajęcia odbywają sie na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjium, a dla małych dzieci zorganizowane są zajęcia przedszkolne.

Więcej informacji dotyczących szkoły na stronie: www.zszczarniecka.scholaris.pl

Badanie wody

Poniżej publikujemy sprawozdania z badania wody - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015r., poz.2016):


Wyniki badań wody z dn. 07.11.2019

Badanie 1

Badanie 2

Badanie 3

Badanie 4

Badanie 5

Badanie 6

 


Komunikat  w sprawie jakości wody na Krytej Pływalni

KOMUNIKAT >> pobierz


Stan na 04.11.2019

Wyniki >> pobierz


 

Stan na 04.10.2019

Wyniki >> pobierz


 Stan na 19.09.2019

Sprawozdanie nr1 >> pobierz

Sprawozdanie nr2 >> pobierz

Sprawozdanie nr3 >> pobierz

Sprawozdanie nr4 >> pobierz

Sprawozdanie nr5 >> pobierz

Sprawozdanie nr6 >> pobierz

 


Stan na 27.08.2019

Sprawozdanie nr1 >> pobierz

Sprawozdanie nr2 >> pobierz

Sprawozdanie nr3 >> pobierz

Sprawozdanie nr4 >> pobierz

Sprawozdanie nr5 >> pobierz

Sprawozdanie nr6 >> pobierz


 

Stan na 02.08.2019

Wyniki pobierz

 


Stan na 10-25.07.2019

Wyniki pobierz

Stan na 26.07.2019

Sprawozdanie nr 1 >> pobierz

Sprawozdanie nr 2 >> pobierz

 


Stan na 26.06.2019

Sprawozdanie nr 1 >> pobierz

Sprawozdanie nr 2 >> pobierz

Sprawozdanie nr 3 >> pobierz

Sprawozdanie nr 4 >> pobierz

Sprawozdanie nr 5 >> pobierz

Sprawozdanie nr 6 >> pobierz


 

 Stan na 23.05.2019

Sprawozdanie z 23-05-2019


Stan na 28.02.2019

Sprawozdanie nr 1

Sprawozdanie nr 2

Sprawozdanie nr 3

Sprawozdanie nr 4

Sprawozdanie nr 5


Stan na 22.02.2019

Sprawozdanie nr 1

Sprawozdanie nr 2

Sprawozdanie nr 3

Sprawozdanie nr 4

 

Stan na 06.02.2019

Sprawozdanie

 

Stan na 28.01.2019

Sprawozdanie nr 1

Sprawozdanie nr 2

Sprawozdanie nr 3

Sprawozdanie nr 4

 

Stan na 16.01.2019

Sprawozdanie nr 1

 

Stan na 15.01.2019

Sprawozdanie nr 1

Sprawozdanie nr 2

Sprawozdanie nr 3

Sprawozdanie nr 4

 

 Stan na 28.12.2018

Sprawozdanie 1 z dnia 28.12.2018

Sprawozdanie 2 z dnia 28.12.2018

 

 Stan na 21.12.2018

Sprawozdanie z dnia 21.12.2018

Stan na 13.11.2018

Sprawozdanie z badań 1

Sprawozdanie z badań 2

Sprawozdanie z badań 3

Sprawozdanie z badań 4

Sprawozdanie z badań 5

Sprawozdanie z badań 6

Sprawozdanie z badań 7

Sprawozdanie z badań 8

Sprawozdanie z badań 9

 

 

Stan na 05.11.2018

Sprawozdanie z badań >> pobierz

Stan na 09.10.2018

Sprawozdanie >> pobierz

Sprawozdanie >> pobierz

Sprawozdanie >> pobierz

Sprawozdanie >> pobierz

Sprawozdanie >> pobierz

Stan na 18.09.2018

Sprawozdanie  >> pobierz

Sprawozdanie  >> pobierz

Sprawozdanie  >> pobierz

Sprawozdanie  >> pobierz

Sprawozdanie  >> pobierz

Sprawozdanie  >> pobierz

 


Stan na 10.09.2018

Sprawozdanie  >> pobierz

Sprawozdanie  >> pobierz

Sprawozdanie  >> pobierz

 


Stan na 31.08.2018

Sprawozdanie  >> pobierz


 Stan na 03.07.2018

Sprawozdanie Nr 1 >> pobierz

Sprawozdanie Nr 2 >> pobierz


Stan na 25.06.2018

Sprawozdanie nr1 >> pobierz

Sprawozdanie nr2 >> pobierz

Sprawozdanie nr3 >> pobierz

Sprawozdanie nr3 >> pobierz


Stan na 14.06.2018

Sprawozdanie nr1 >> pobierz

Sprawozdanie nr2 >> pobierz

Sprawozdanie nr3 >> pobierz


Stan na 17.05.2018

Sprawozdanie nr 1 >>

Sprawozdanie nr 2 >>

Sprawozdanie nr 3 >>

Sprawozdanie nr 4 >>

Sprawozdanie nr 5 >>

Sprawozdanie nr 6 >>


Stan na 16.04.2018

Sprawozdanie nr 1 >>

Sprawozdanie nr 2 >>

Sprawozdanie nr 3 >>

Sprawozdanie nr 4 >>

Sprawozdanie nr 5 >>

Sprawozdanie nr 6 >>Sporządził: Kierownik Krytej Pływalni

Fizjoterapia

Dział RehabilitacjiKierownik Działu
mgr Józef Zwolański

Kontakt z Działem Rehabilitacji:

• Kierownik Działu Rehabilitacji tel. 041 372 18 40
• Rejestratorka medyczna tel. 041 372 18 41 od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.25 – 14.00

Dział Rehabilitacji poprzez doświadczony i wykwalifikowany personel oraz najnowocześniejszy sprzęt zapewnia pacjentom kompleksową rehabilitację na wysokim poziomie.

W Dziale Rehabilitacji wykonywane są zabiegi rehabilitacyjne z zakresu :
• kinezyterapii,
• fizykoterapii,
• hydrokinezyterapii - zajęcia rehabilitacyjne prowadzone przez fizjoterapeutę, wstęp na basen jest odpłatny.
• lokomat.

Sprawność motoryczna jest nierozłącznym elementem systemu kształtującego funkcje człowieka, tym samym ma nieodzowny wpływ na rozwój jego samodzielności. Pojawiające się u pacjentów różnego rodzaju zaburzenia, opóźnienia i deficyty zarówno w rozwoju ruchowym jak i w zakresie percepcji, rozwoju mowy, funkcji manualnych i kontaktów społecznych może wyrównać właściwie prowadzona rehabilitacja, dając jedyną i niepowtarzalną szansę na wyrównanie bądź skompensowanie zaburzonego rozwoju.

 

ZASADY PRZYJĘCIA W WARUNKACH
FIZJOTERAPII AMBULATORYJNEJ

• Rejestracja na zabiegi fizjoterapeutyczne następuje na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
• Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne powinno być zarejestrowane w terminie do 30 dni od daty wystawienia go przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
• Rejestracja na zabiegi fizjoterapeutyczne dokonywana jest w Dziale Rehabilitacji od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.25 – 14.00.
• Termin przyjęcia na zabiegi fizjoterapeutyczne należy ustalić :
- osobiście,
- za pośrednictwem osób trzecich.
• W dniu rozpoczęcia rehabilitacji ambulatoryjnej pacjent zgłasza się w Dziale Rehabilitacji, gdzie odbiera Kartę zabiegów ambulatoryjnych i rozpoczyna cykl terapeutyczny.
• W sytuacji, kiedy przyjmowane na zabiegi ambulatoryjne jest dziecko należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość rodzica/opiekuna prawnego (dowód osobisty) i dziecka (legitymacja szkolna, dowód tożsamości).

Ubezpieczenie zdrowotne Pacjenta potwierdza się w systemie e–WUŚ – w przypadku braku potwierdzenia pacjent zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne lub złożenie oświadczenia.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: tel. 372 18 41 Dział Rehabilitacji.

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

pragniemy dołożyć wszelkich starań, aby informacje będące Państwa danymi osobowymi były wykorzystywane przez Szpital zgodnie z Państwa interesem i w ramach obowiązującego prawa.

W razie pojawienia się pytań lub wątpliwości związanych z ochroną posiadanych przez Szpital danych osobowych, mogą Państwo podzielić się nimi z powołanym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych:

 1. przesyłając je na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
 2. dzwoniąc w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numer telefonu: +48 731 303 621,

lub informując o nich personel Szpitala, który zobowiązany jest poinformować o sprawie Inspektora Ochrony Danych.


Pliki do pobrania:

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna monitoring

Klauzula Informacyjna RODO do użytku w ramach PZP

Klauzula informacyjna do stosowania dla ubiegających się o zatrudnienie w ŚCR – na podstawie art. 13 rozporządzenia 2016/679 – RODO

Klauzula informacyjna do stosowania dla zatrudnionych w ŚCR – na podstawie art. 13 rozporządzenia 2016/679 – RODO

Klauzula informacyjna RODO odnosząca się do zawieranych umów cywilnoprawnych

 

Poradnia

PORADNIA REHABILITACYJNA

Kierownik
Poradni Rehabilitacyjnej
lek. med. Waldemar Wrona
lekarz chorób wewnętrznych

Kontakt z Poradnią Rehabilitacyjną

tel. 41 372 18 28,
w godzinach pracy Poradni Rehabilitacyjnej tj.:

 

WTOREK ŚRODA CZWARTEK
11.00 – 18.00 7.30 – 13.00 9.00 – 12.00


W Poradni Rehabilitacyjnej leczymy pacjentów z schorzeniami narządu ruchu o etiologii neurologicznej, ortopedycznej, urazowej i reumatologicznej nie wymagających hospitalizacji.

 

ZASADY PRZYJĘCIA
DO PORADNI REHABILITACYJNEJ

• Podstawą przyjęcia pacjenta do Poradni Rehabilitacyjnej jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
• Pacjenci przyjmowani są zgodnie z wcześniej ustalonymi terminami.
• Termin wizyty należy ustalić :
- osobiście,
- za pośrednictwem osób trzecich,
- telefonicznie pod nr . 041 372 18 28,
w godzinach pracy Poradni Rehabilitacyjnej tj.:

WTOREK ŚRODA CZWARTEK
11.00 – 18.00 7.30 – 13.00 9.00 – 12.00


• W sytuacji, kiedy termin wizyty ustalany jest telefonicznie,należy dostarczyć oryginał skierowania w ciągu 14 dni od daty zarejestrowania w poradni. W przypadku braku skierowania w tym terminie, pacjent zostaje skreślony z listy oczekujących.

• W dniu wizyty Pacjent zgłaszając się do Poradni Rehabilitacyjnej powinien ze sobą zabrać:
- dowód osobisty,
- posiadaną aktualną dokumentację medyczną.
• W sytuacji, kiedy przyjmowane do Poradni jest dziecko należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość rodzica/opiekuna prawnego (dowód osobisty) i dziecka (legitymacja szkolna, dowód tożsamości).
• W Poradni Rehabilitacyjnej, na podstawie jednego skierowania, dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych medycznie, objęcie opieką pacjenta ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, do czasu osiągnięcia poprawy w leczeniu danej jednostki chorobowej, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.

Ubezpieczenie zdrowotne Pacjenta potwierdza się w systemie e–WUŚ – w przypadku braku potwierdzenia pacjent zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne lub złożenie oświadczenia.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: tel. 41 372 18 28 w godzinach pracy Poradni Rehabilitacyjnej.

Statut, Regulamin Organizacyjny,Zarządzenia

 

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji
jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej.
Świadczymy usługi w ramach umowy z NFZ.

Czarniecka Góra 43
26-220 Stąporków
tel. (041) 372-18-17

tel/fax (041)372-18-17

Godziny przyjęcia 7.35 - 15.00

Dyrektor - Mariusz Gil

 

 

 

 I. Statut ŚCR

II. Regulamin organizacyjny + załączniki

III. Zarządzenia

1.Zarzadzenie w sprawie oplat za udostepnianie dokumentacji medycznej - pobierz


Do otwarcia plików *.pdf potrzebna jest aplikacja dostępna do pobrania ze strony http://get.adobe.com/pl/reader/ 

Warunki przyjęcia

 

 1.  

  ZASADY PRZYJĘCIA DO SZPITALA 
  W ODDZIAŁ REHABILITACJI

  • Przyjęcie do Szpitala odbywa się na podstawie skierowania wystawionego przez uprawnionego lekarza.
  Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawiane przez:
  a) lekarzy oddziałów: urazowo – ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych,urologicznych, pediatrycznych, kardiologicznych i geriatrycznych,
  b) w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni: rehabilitacyjnej, urazowo – ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.

 2. • Termin planowego przyjęcia pacjenta do Szpitala ustalany jest w Izbie Przyjęć po uprzedniej kwalifikacji przez lekarza ŚCR.

 3. • Kwalifikacje pacjentów odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach : 11.00 – 13.00 w Izbie Przyjęć.

 4. • Na kwalifikację pacjent zgłasza się ze skierowaniem do szpitala oraz z posiadaną aktualną dokumentacją medyczną potwierdzającą rozpoznanie ( karty informacyjne, wyniki badań diagnostycznych oraz opisy badań obrazowych).

 5. • Lekarz oddziału rehabilitacyjnego dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania, dokumentacji medycznej oraz oceny stanu zdrowia pacjenta.
  Po kwalifikacji określa tryb przyjęcia pacjenta poprzez opisanie skierowania adnotacją:
  1) do przyjęcia planowego;
  2) do przyjęcia w trybie pilnym;
  3) odmowa hospitalizacji.

 6. • W przypadku zakwalifikowania pacjenta do leczenia rehabilitacyjnego w trybie stacjonarnym (hospitalizacja całodobowa), skierowanie lekarskie rejestrowane jest na Liście Oczekujących na przyjęcie w oddział.


  W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: tel. 41 372 18 19 Izba Przyjęć

  W dniu planowanego przyjęcia Pacjent zgłaszając się na Izbę Przyjęć
  powinien zabrać ze sobą:

  • skierowanie do Szpitala,
  • dowód osobisty,
  • wyniki badań obrazowych i laboratoryjnych,
  • karty informacyjne z poprzednich hospitalizacji,
  • zaświadczenia lekarskie - określone w trakcie kwalifikacji pacjenta do leczenia rehabilitacyjnego,
  • przyjmowane leki,
  • oraz niezbędne rzeczy osobiste potrzebne podczas pobytu w Szpitalu, tj.: kapcie/klapki, obuwie sportowe/wygodne, piżama, szlafrok, przybory toaletowe, ręczniki, strój kąpielowy, czepek, dresy,
  • w sytuacji, kiedy przyjmowane do Szpitala jest dziecko należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość rodzica/opiekuna prawnego (dowód osobisty) i dziecka (legitymacja szkolna, dowód tożsamości),
  • Szpital nie odpowiada za rzeczy wartościowe i pieniądze pozostające przy pacjencie.

  W przypadku hospitalizacji dzieci należy:
  • przygotować ubrania z uwzględnieniem pory roku,
  • wyposażyć dziecko we własne środki czystości ( mydło, szampon, pasta i szczoteczka do zębów)
  • na kinezę (ćwiczenia) prosimy o zabranie krótkich spodenek lub spodnie dresowe i bluzek z krótkim rękawem, na ćwiczenia w wodzie – strój kąpielowy, czepek i klapki,
  • dzieci, które uczą się w szkole podstawowej lub gimnazjalnej przywożą podręczniki, przybory szkolne i zeszyty oraz zaświadczenie ze Szkoły z informacją do której klasy dziecko uczęszcza,
  • jeżeli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o kształceniu specjalnym, prosimy o zabranie ze sobą kserokopii dokumentów,
  Ubezpieczenie zdrowotne Pacjenta potwierdza się w systemie e–WUŚ – w przypadku braku potwierdzenia pacjent zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne lub złożenie oświadczenia.

  W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: tel. 372 18 19 Izba Przyjęć


  ZASADY PRZYJĘCIA DO SZPITALA
  W ODDZIAŁ REHABILITACJI DZIENNEJ

  • Przyjęcie do Szpitala odbywa się na podstawie skierowania wystawionego przez uprawnionego lekarza.
  Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach Oddziału Dziennego jest wystawiane przez:
  a) lekarzy oddziałów: urazowo – ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych,urologicznych, pediatrycznych, endokrynologii dziecięcej,diabetologii dziecięcej oraz rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej i kardiologicznej,
  b) lekarzy poradni: rehabilitacyjnej, urazowo – ortopedycznej, neurologicznej , reumatologicznej, poradni wad postawy, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej lub
  c) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych.

 7. • Termin planowego przyjęcia pacjenta do Szpitala ustalany jest w Izbie Przyjęć, skierowanie lekarskie rejestrowane jest na Liście Oczekujących na przyjęcie w oddział.

  W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: tel. 372 18 19 Izba Przyjęć.


  W dniu planowanego przyjęcia Pacjent zgłaszając się na Izbę Przyjęć
  powinien zabrać ze sobą:

  • skierowanie do Szpitala,
  • dowód osobisty,
  • wyniki badań obrazowych i laboratoryjnych,
  • karty informacyjne z poprzednich hospitalizacji,
  • w sytuacji, kiedy przyjmowane do Szpitala jest dziecko należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość rodzica/opiekuna prawnego (dowód osobisty) i dziecka (legitymacja szkolna, dowód tożsamości).

Internetowe Konto Pacjenta

IKP banner GOV

 

Internetowe Konto Pacjenta to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia.

Tutaj szybko i bezpiecznie sprawdzisz informacje o zdrowiu:

swoim, swoich dzieci lub osoby, która Cię do tego upoważniła

 

Dzięki IKP:

• otrzymasz e-receptę SMS-em lub/i e-mailem

• sprawdzisz, jak przyjmować lek i w jakiej dawce

• masz dostęp do danych swoich dzieci do 18 roku życia

• sprawdzisz historię wizyt sfinansowanych przez NFZ

 

Korzystaj z e-recepty

• nie ma ryzyka, że otrzymasz w aptece nieprawidłowy lek

• możesz wykupić każdy lek z e-recepty w innej aptece i nie utracisz refundacji

• jeśli chorujesz przewlekle, to po ustaleniu z lekarzem dostaniesz kolejną e-receptę bez konieczności wizyty w gabinecie

Wejdź na pacjent.gov.pl i zaloguj się na swoje Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

W zakładce „Moje konto” wybierz rodzaj powiadomień: SMS lub e-mail (albo jedno i drugie) i odbieraj recepty elektronicznie.”

 

Ulotka informacyjna Internetowe Konto Pacjenta

Ulotka infotmacyjna e-Recepta

Cennik Kryta pływalnia

Cennik usług Krytej Pływalni

   Usługi Krytej Pływalni  
 1.  Bilet normalny (dopłata 0,13zł za każdą min.pow.godz.)  8,00 / godz
 2.  Bilet ulgowy (do 15-go roku życia, dopłata 0,11zł za każdą   min.pow.godz.)  6,00 / godz
 3.  Karnet normalny (karnet ważny 2-mce)  70,00 / 10godz
 4.  Karnet ulgowy (dla osób do 15-go roku życia, karnet ważny 2-mce)  60,00 / 12godz
 5.  Karnet rodzinny (grupowy)  60,00 / 10godz
 6.  Sauna  3,50 /5min./os.
 7.  Rezerwacja całej sauny (max. jednorazowo 6os.)  40,00 / godz.
 8.  Czepek  7,00 / szt.
 9.  Reklamówka  0,60 / szt.
 10.  Ochraniacze na obuwie  1,00 / szt.
 11.  Wypożyczenie czepka  1,00 / szt.
 12.  Wynajęcie toru pływackiego (basen sportowy)  70,00 / godz.
 13.  Wynajęcie niecki basenowej (basen sportowy)  400,00 / godz.
 14.  Wynajęcie niecki basenowej (basen rekreacyjny)  160,00 /godz.
 15.  Klucz depozyt - zguba  50,00 / szt.
 16.  Transponder - zguba  100,00 / szt.
  Zabiegi na Krytej Pływalni  
1. Rehabilitacja - basen zajęcia (dzieci do 15go roku życia) 5,00/os.
2. Rehabilitacja - basen zajęcia (osoby dorosłe) 8,00 / os.

Spis telefonów


 
Wykaz telefonów
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
w Czarnieckiej Górze 
 
 Numer kierunkowy - 41
 
 

Dyrektor Naczelny - Sekretariat/FAX 

 372-18-17

 374-11-62

 Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

  372-18-54

 Główny Księgowy

 372-18-32

 Kierownik ds. Pielęgniarstwa,
Pielęgniarka epidemiologiczna
 372-18-69
  Izba Przyjęć  372-18-19
 Oddział I Rehabilitacji  Kierownik Oddziału  372-18-52
 Pielęgniarka koordynująca   372-18-10
 Gabinet Lekarski

 372-18-09

 Dyżurka Pielęgniarek

 372-18-21

 372-18-26

 Rejestratorka Medyczna  372-18-53
 Oddział II Rehabilitacji  Kierownik Oddziału  372-18-54
 Pielęgniarka Koordynująca  372-18-58
 Gabinet Lekarski

 372-18-61

 Dyżurka Pielęgniarek

 372-18-26

 372-18-62

 Rejestratorka Medyczna  372-18-60
  Poradnia Rehabilitacyjna  372-18-28
  Oddział Dzienny  Kierownik Oddziału Dziennego  372-18-23
 Punkt Pielęgniarski  372-18-15
 Dział Rehabilitacji  Kierownik Działu Rehabilitacji  372-18-40
 Rejestratorka Medyczna  372-18-41
 Dział Administracji  Specjalista ds. Administracji BHP i ppoż  372-18-31
 Magazyn Przemysłowy/Spożywczy  372-18-04
 Kuchnia  372-18-05
  Dział Kadr  372-18-22
  Dział Finansowo - Księgowy  372-18-13
 Dział Techniczny  Kierownik Działu Technicznego  372-18-06
Administrator Sieci Informatycznych  372-18-16
 Referent ds. Zamówień Publicznych  372-18-12
 Kryta Pływalnia  Kierownik Krytej Pływalni  372-18-25
 Kasa  372-18-33
  Marketing, sprzedaż i usługi  372-18-25
  Inspektor ds. ochrony informacji niejawnych,
 obronnych i rezerw
 372-18-35
  Zespół Szkół Specjalnych  372-49-38
 
aktualizacja: 02.12.2015r
 

More Articles...

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka prywatnosci.

EU Cookie Directive Module Information