Aktualności Kryta pływalnia

 Uwaga Klienci
Dnia 26.11.2017 (niedziela) 
Kryta Pływalnia czynna od godz 12:00 do 20:00

 


 

 

 

CENY USŁUG BASENOWYCH – KARATA DUŻEJ RODZINY

 

Lp.

Nazwa /rodzaj usługi krytej pływalni

Cena

1.

Bilet normalny (dopłata 0,10 zł za każdą min. pow. godz.)

6 zł / godz.

2.

Bilet ulgowy (do 15-go roku życia, dopłata 0,07 zł za każdą

min. pow. godz. ) 

4,50 zł / godz.

3.

Karnet ulgowy (dla osób do 15-go roku życia, karnet ważny 2 m-ce od daty zakupu)

60 zł /

15 godz.

4.

Karnet rodzinny (grupowy, karnet ważny 2 m-ce od daty zakupu)

60 zł /

13 godz

5.

Karnet normalny ( karnet ważny 2 m-ce od daty zakupu)

70 zł /

13 godz.

6.

Rezerwacja całej sauny (max. jednorazowo 6 os. )

30 / godz.

7.

Sauna

1,88/5min./os

 
 
      Dzieci do lat 5 - korzystanie z pływalni gratis - tylko pod warunkiem korzystania z pływalni opiekuna, którego obowiązuje pełna odpłatność. Zgodnie z par.8 Regulaminu Pływalni dzieci do lat 7 mogą korzystać z kąpieli wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.

 


 

Uwaga klienci !!
Na usługi Krytej Pływalni akceptujemy karty
"Benefit system"

Benefit system

 

 


 

 

Uwaga klienci !!

Zmiana godzin otwarcia pływalni !!

 

Informujemy, iż od dnia 16.03.2013r. nastąpi zmiana godzin otwarcia krytej pływalni.

Pływalnia będzie czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 12:00 - 20:00
w soboty i niedziele
od 10:00 do 20:00

 
 

 

UWAGA KLIENCI!!

Basen rekreacyjny (mała niecka)
zarezerwowany na potrzeby rehabilitacji w godzinach:

12:00 - 14:45
od poniedziałku do piątku

 

Badanie wody

Poniżej publikujemy sprawozdania z badania wody - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015r., poz.2016):

 Stan na 31.10.2017

Sprawozdanie nr 1

Sprawozdanie nr 2

Sprawozdanie nr 3

Sprawozdanie nr 4

Sprawozdanie nr 5

 

Stan na 23.10.2017

Sprawozdanie nr 1

Sprawozdanie nr 2

Sprawozdanie nr 3

Sprawozdanie nr 4

Sprawozdanie nr 5

 

Stan na 13.10.2017

Sprawozdanie nr 1

 

Stan na 13.10.2017

Sprawozdanie nr 1

Sprawozdanie nr 2

 

Stan na 12.10.2017

Sprawozdanie nr 1

Sprawozdanie nr 2

Sprawozdanie nr 3

Sprawozdanie nr 4

Sprawozdanie nr 5

 

Stan na 15.09.2017

Sprawozdanie nr 1

Sprawozdanie nr 2

Sprawozdanie nr 3

Sprawozdanie nr 4

Sprawozdanie nr 4

 

Stan na 30.08.2017

Sprawozdanie nr 1 >> pobierz

Sprawozdanie nr 2 >> pobierz

Sprawozdanie nr 3 >> pobierz

Sprawozdanie nr 4 >> pobierz

Sprawozdanie nr 5 >> pobierz

Stan na 17.08.2017

sprawozdanie nr 1 >> pobierz

sprawozdanie nr 2 >> pobierz

sprawozdanie nr 3 >> pobierz

sprawozdanie nr 4 >> pobierz

Stan na 08.08.2017

Sprawozdanie nr1 >> pobierz

Sprawozdanie nr2 >> pobierz

Sprawozdanie nr3 >> pobierz

Sprawozdanie nr4 >> pobierz

Sprawozdanie nr5 >> pobierz

Stan na 01.08.2017

Sprawozdanie nr 1

Sprawozdanie nr 2

Sprawozdanie nr 3

 

Stan na 12.07.2017

Sprawozdanie nr 1

Sprawozdanie nr 2

Sprawozdanie nr 3

Sprawozdanie nr 4

 

Stan na 27.06.2017

Sprawozdanie nr 1

Sprawozdanie nr 2

Sprawozdanie nr 3

Sprawozdanie nr 4

Sprawozdanie nr 5

Stan czerwiec 2017

Sprawozdanie nr 1

Sprawozdanie nr 2

Sprawozdanie nr 3

Sprawozdanie nr 4

Sprawozdanie nr 5

Stan na 17.05.2017

Sprawozdanie nr 1

Sprawozdanie nr 2

Sprawozdanie nr 3

Sprawozdanie nr 4

Sprawozdanie nr 5

Stan na 08.05.2017

Sprawozdanie nr 1

Sprawozdanie nr 2

Sprawozdanie nr 3

Sprawozdanie nr 4

Sprawozdanie nr 5

Sprawozdanie nr 6

Sprawozdanie nr 7

Sprawozdanie nr 8

 

Stan  na 18.04.2017r.

Wynik 1>> pobierz

Wynik 2 >> pobierz

Wynik 3 >> pobierz

Wynik 4 >> pobierz

Stan na 10.04.2017 r 

Sprawozdanie nr 1

Sprawozdanie nr 2

Sprawozdanie nr 3

Sprawozdanie nr 4

Stan na 05.04.2017 r

 Sprawozdanie 1

Stan na 27.03.2017 r

Sprawozdanie 1

Sprawozdanie 2

 

Stan na 20_03_2017

Sprawozdanie z badań 1

Sprawozdanie z badań 2

Sprawozdanie z badań 3

Stan na 07.02.2017

Sprawozdanie z badań

Stan na 31.01.2017

Sprawozdanie z badań

Stan na 20.01.2017

Sprawozdanie z badań

Stan na 27.12.2016

Sprawozdanie z badań

Stan na 19.12.2016

Sprawozdanie z badań

Stan na 15.12.2016r.

Sprawozdanie z badań

Stan na 09.12.2016

Sprawozdanie z badania wody

Stan na 22.11.2016r.

Sprawozdanie z badań

Stan na 28.10.2016

Sprawozdanie z badania wody

Stan na 24.10.2016

Sprawozdanie z badania wody

Stan na 17.10.2016 r

Sprawozdanie z badania wody

Stan na 26-28.09.2016 r

Sprawozdanie z badania wody   

Stan na 19.09.2016 r

Sprawozdanie z badania wody

Stan na 12.09.2016 r

Sprawozdanie z badania wody    

 

 

Stan na 31.08.2016 r

Sprawozdanie z badania wody  

 

Sporządził: Kierownik Krytej Pływalni

Fizjoterapia

Dział RehabilitacjiKierownik Działu
mgr Józef Zwolański

Kontakt z Działem Rehabilitacji:

• Kierownik Działu Rehabilitacji tel. 041 372 18 40
• Rejestratorka medyczna tel. 041 372 18 41 od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.25 – 14.00

Dział Rehabilitacji poprzez doświadczony i wykwalifikowany personel oraz najnowocześniejszy sprzęt zapewnia pacjentom kompleksową rehabilitację na wysokim poziomie.

W Dziale Rehabilitacji wykonywane są zabiegi rehabilitacyjne z zakresu :
• kinezyterapii,
• fizykoterapii,
• hydrokinezyterapii - zajęcia rehabilitacyjne prowadzone przez fizjoterapeutę, wstęp na basen jest odpłatny.
• lokomat.

Sprawność motoryczna jest nierozłącznym elementem systemu kształtującego funkcje człowieka, tym samym ma nieodzowny wpływ na rozwój jego samodzielności. Pojawiające się u pacjentów różnego rodzaju zaburzenia, opóźnienia i deficyty zarówno w rozwoju ruchowym jak i w zakresie percepcji, rozwoju mowy, funkcji manualnych i kontaktów społecznych może wyrównać właściwie prowadzona rehabilitacja, dając jedyną i niepowtarzalną szansę na wyrównanie bądź skompensowanie zaburzonego rozwoju.

 

ZASADY PRZYJĘCIA W WARUNKACH
FIZJOTERAPII AMBULATORYJNEJ

• Rejestracja na zabiegi fizjoterapeutyczne następuje na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
• Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne powinno być zarejestrowane w terminie do 30 dni od daty wystawienia go przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
• Rejestracja na zabiegi fizjoterapeutyczne dokonywana jest w Dziale Rehabilitacji od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.25 – 14.00.
• Termin przyjęcia na zabiegi fizjoterapeutyczne należy ustalić :
- osobiście,
- za pośrednictwem osób trzecich.
• W dniu rozpoczęcia rehabilitacji ambulatoryjnej pacjent zgłasza się w Dziale Rehabilitacji, gdzie odbiera Kartę zabiegów ambulatoryjnych i rozpoczyna cykl terapeutyczny.
• W sytuacji, kiedy przyjmowane na zabiegi ambulatoryjne jest dziecko należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość rodzica/opiekuna prawnego (dowód osobisty) i dziecka (legitymacja szkolna, dowód tożsamości).

Ubezpieczenie zdrowotne Pacjenta potwierdza się w systemie e–WUŚ – w przypadku braku potwierdzenia pacjent zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne lub złożenie oświadczenia.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: tel. 372 18 41 Dział Rehabilitacji.

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji


Witamy na Stronie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

 Świadczenia rehabilitacyjno-lecznicze wykonywane są w zakresie kompleksowej rehabilitacji pacjentów z schorzeniami narządu ruchu o etiologii neurologicznej, ortopedycznej, urazowej i reumatologicznej.

        Dysponujemy 128 miejscami w Oddziałach Rehabilitacji I i II oraz 100 miejscami na Oddziale Dziennym.

         Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji zapewnia stałą opiekę i szeroki wachlarz usług rehabilitacyjnych z użyciem nowoczesnej aparatury w zakresie elektrolecznictwa, ciepłolecznictwa, magneto- i laseroterapii, krioterapii, hydroterapii, kinezyterapii indywidualnej i zbiorowej, hipoterapii, terapii zajęciowej i terapii wodnej.

        Usługi lecznicze, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne i wychowawcze świadczone są przez doświadczony i wysoko wyspecjalizowany personel medyczny, który na bieżąco aktualizuje swoją wiedzę fachową poprzez udział w kursach specjalistycznych i doskonalących.

         Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji, które należy do grona „Motylkowych Szpitali” uzyskało tytuł „Placówka Przyjazna Dziecku”. Od  2004 r.   posiada Certyfikat Jakości ISO 9001 : 2008 przyznany przez  Bureau Veritas .

         Pacjenci bardzo sobie cenią pobyt w naszej placówce  i chętnie do nas wracają, aby utrwalić efekt dotychczasowego leczenia, odzyskać zdrowie, a przede wszystkim radość życia.


Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona „InPlaMed WŚ”). Głównym celem projektu jest wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) w podmiotach leczniczych uczestniczących w projekcie, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Realizacja projektu w partnerstwie pozwoli na zastosowanie optymalnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, zapewniających zgodność z wymogami prawnymi oraz wytycznymi Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - instytucji państwowej, której zadaniem jest budowa oraz wspieranie i monitorowanie procesów budowy systemów informacyjnych w ochronie zdrowia. Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartego Porozumienia o partnerstwie, zostało ustanowione Województwo Świętokrzyskie.

Poradnia

PORADNIA REHABILITACYJNA

Kierownik
Poradni Rehabilitacyjnej
lek. med. Waldemar Wrona
lekarz chorób wewnętrznych

Kontakt z Poradnią Rehabilitacyjną

tel. 41 372 18 28,
w godzinach pracy Poradni Rehabilitacyjnej tj.:

 

WTOREK ŚRODA CZWARTEK
11.00 – 18.00 7.30 – 13.00 9.00 – 12.00


W Poradni Rehabilitacyjnej leczymy pacjentów z schorzeniami narządu ruchu o etiologii neurologicznej, ortopedycznej, urazowej i reumatologicznej nie wymagających hospitalizacji.

 

ZASADY PRZYJĘCIA
DO PORADNI REHABILITACYJNEJ

• Podstawą przyjęcia pacjenta do Poradni Rehabilitacyjnej jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
• Pacjenci przyjmowani są zgodnie z wcześniej ustalonymi terminami.
• Termin wizyty należy ustalić :
- osobiście,
- za pośrednictwem osób trzecich,
- telefonicznie pod nr . 041 372 18 28,
w godzinach pracy Poradni Rehabilitacyjnej tj.:

WTOREK ŚRODA CZWARTEK
11.00 – 18.00 7.30 – 13.00 9.00 – 12.00


• W sytuacji, kiedy termin wizyty ustalany jest telefonicznie,należy dostarczyć oryginał skierowania w ciągu 14 dni od daty zarejestrowania w poradni. W przypadku braku skierowania w tym terminie, pacjent zostaje skreślony z listy oczekujących.

• W dniu wizyty Pacjent zgłaszając się do Poradni Rehabilitacyjnej powinien ze sobą zabrać:
- dowód osobisty,
- posiadaną aktualną dokumentację medyczną.
• W sytuacji, kiedy przyjmowane do Poradni jest dziecko należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość rodzica/opiekuna prawnego (dowód osobisty) i dziecka (legitymacja szkolna, dowód tożsamości).
• W Poradni Rehabilitacyjnej, na podstawie jednego skierowania, dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych medycznie, objęcie opieką pacjenta ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, do czasu osiągnięcia poprawy w leczeniu danej jednostki chorobowej, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.

Ubezpieczenie zdrowotne Pacjenta potwierdza się w systemie e–WUŚ – w przypadku braku potwierdzenia pacjent zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne lub złożenie oświadczenia.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: tel. 41 372 18 28 w godzinach pracy Poradni Rehabilitacyjnej.

More Articles...

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka prywatnosci.

EU Cookie Directive Module Information