ZASADY PRZYJĘCIA DO SZPITALA

W ODDZIAŁ REHABILITACJI

Przyjęcie do Szpitala odbywa się na podstawie skierowania wystawionego przez uprawnionego lekarza.

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawiane przez:

a) lekarzy oddziałów: urazowo – ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych,urologicznych, pediatrycznych, kardiologicznych i geriatrycznych,

b) w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni: rehabilitacyjnej, urazowo – ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.

Termin planowego przyjęcia pacjenta do Szpitala ustalany jest w Izbie Przyjęć po uprzedniej kwalifikacji przez lekarza ŚCR.

Kwalifikacje pacjentów odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach : 11.00 – 13.00 w Izbie Przyjęć.

Na kwalifikację pacjent zgłasza się ze skierowaniem do szpitala oraz z posiadaną aktualną dokumentacją medyczną potwierdzającą rozpoznanie ( karty informacyjne, wyniki badań diagnostycznych oraz opisy badań obrazowych).

Lekarz oddziału rehabilitacyjnego dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania, dokumentacji medycznej oraz oceny stanu zdrowia pacjenta.

Po kwalifikacji określa tryb przyjęcia pacjenta poprzez opisanie skierowania adnotacją:

1) do przyjęcia planowego;

2) do przyjęcia w trybie pilnym;

3) odmowa hospitalizacji.

W przypadku zakwalifikowania pacjenta do leczenia rehabilitacyjnego w trybie stacjonarnym (hospitalizacja całodobowa), skierowanie lekarskie rejestrowane jest na Liście Oczekujących na przyjęcie w oddział.

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: tel. 41 372 18 19 Izba Przyjęć


W dniu planowanego przyjęcia Pacjent zgłaszając się na Izbę Przyjęć

powinien zabrać ze sobą:

skierowanie do Szpitala,

dowód osobisty,

wyniki badań obrazowych i laboratoryjnych,

karty informacyjne z poprzednich hospitalizacji,

zaświadczenia lekarskie - określone w trakcie kwalifikacji pacjenta do leczenia rehabilitacyjnego,

przyjmowane leki,

oraz niezbędne rzeczy osobiste potrzebne podczas pobytu w Szpitalu, tj.: kapcie/klapki, obuwie sportowe/wygodne, piżama, szlafrok, przybory toaletowe, ręczniki, strój kąpielowy, czepek, dresy,

w sytuacji, kiedy przyjmowane do Szpitala jest dziecko należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość rodzica/opiekuna prawnego (dowód osobisty) i dziecka (legitymacja szkolna, dowód tożsamości),

Szpital nie odpowiada za rzeczy wartościowe i pieniądze pozostające przy pacjencie.

W przypadku hospitalizacji dzieci należy:

przygotować ubrania z uwzględnieniem pory roku,

wyposażyć dziecko we własne środki czystości ( mydło, szampon, pasta i szczoteczka do zębów)

na kinezę (ćwiczenia) prosimy o zabranie krótkich spodenek lub spodnie dresowe i bluzek z krótkim rękawem, na ćwiczenia w wodzie – strój kąpielowy, czepek i klapki,

dzieci, które uczą się w szkole podstawowej lub gimnazjalnej przywożą podręczniki, przybory szkolne i zeszyty oraz zaświadczenie ze Szkoły z informacją do której klasy dziecko uczęszcza,

jeżeli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o kształceniu specjalnym, prosimy o zabranie ze sobą kserokopii dokumentów.


Ubezpieczenie zdrowotne Pacjenta potwierdza się w systemie e–WUŚ – w przypadku braku potwierdzenia pacjent zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne lub złożenie oświadczenia.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: tel. 372 18 19 Izba Przyjęć