ZASADY PRZYJĘCIA W WARUNKACH

FIZJOTERAPII AMBULATORYJNEJ

Rejestracja na zabiegi fizjoterapeutyczne następuje na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne powinno być zarejestrowane w terminie do 30 dni od daty wystawienia go przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Rejestracja na zabiegi fizjoterapeutyczne dokonywana jest w Dziale Rehabilitacji od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.25 – 14.00.

Termin przyjęcia na zabiegi fizjoterapeutyczne należy ustalić :

- osobiście,

- za pośrednictwem osób trzecich.

W dniu rozpoczęcia rehabilitacji ambulatoryjnej pacjent zgłasza się w Dziale Rehabilitacji, gdzie odbiera Kartę zabiegów ambulatoryjnych i rozpoczyna cykl terapeutyczny.

W sytuacji, kiedy przyjmowane na zabiegi ambulatoryjne jest dziecko należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość rodzica/opiekuna prawnego (dowód osobisty) i dziecka (legitymacja szkolna, dowód tożsamości).

Ubezpieczenie zdrowotne Pacjenta potwierdza się w systemie e–WUŚ – w przypadku braku potwierdzenia pacjent zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne lub złożenie oświadczenia.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: tel. 372 18 41 Dział Rehabilitacji.