Oferty Pracy


 

 Czarniecka Góra, dn. 28-05-2024r

Oferta Pracy - lekarz rehabilitacji

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
z siedzibą: Czarniecka Góra 43, 26 –220 Stąporków


zatrudni w ramach umowy o pracę lub umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Rehabilitacji osobę na stanowisko ST. ASYSTENT/ASYSTENT/MŁ. ASYSTENT - Lekarz

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: tytuł zawodowy lekarza oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w zakresie:
- rehabilitacji medycznej,
- chirurgii ortopedycznej,
- ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
- reumatologii,
- chorób wewnętrznych.

Do pobrania: Oferta pracy - lekarz


 

 Czarniecka Góra, dn. 06.06.2022r

 

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze z siedzibą:
Czarniecka Góra 43, 26 – 220 Stąporków
zatrudni w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lekarza ze specjalizacją z rehabilitacji medycznej lub reumatologii lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub chorób wewnętrznych.
Szczegóły można uzyskać pod numerem telefonu /41/ 372–18–22 

 

 


Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze z siedzibą: Czarniecka Góra 43, 26 – 220 Stąporków
zatrudni w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia osobę na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych odpowiedzialną za prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w ŚCR.

Oferta: specjalista ds. zamówień publicznych