LOKOMAT
 IMG 8390m

~Lokomat - do czego służy? ~
~ Lokomat ~
~ urządzenie do treningu lokomocyjnego ~
IMG 8398m
  Lokomat to pierwsze na świecie urządzenie pozwalające na trening chodu w warunkach dynamicznego odciążenia z symulacją wzorca chodu dla segmentów kończyn dolnych (udo i podudzie), z możliwością dowolnego ustawienia parametrów chodu (prędkość, długość kroku).
  Chód jest umiejętnością bardzo złożoną ruchowo i koordynacyjnie i definiowany jest jako seria cyklicznych, zmiennych ruchów kończyn i tułowia powodujących w rezultacie przesuwanie się środka ciężkości ciała. W cyklu chodu wyróżniamy fazę podporową jednonóż, fazę przenoszenia i fazę podwójnego podparcia. Aby chód był ekonomiczny i prawidłowy wymagane jest spełnienie kilku warunków dotyczących ruchów miednicy i stawów kończyn dolnych. Te warunki to tzw. wyznaczniki chodu. Trzy z nich dotyczą przemieszczania się miednicy w czasie chodu, dwa dotyczą stawów kolanowych      i jeden stawu skokowo - goleniowego. Oprócz tych wymienionych wyznaczników mamy również:
- wyznacznik izometryczny - dotyczy równości długości kroków,
- wyznacznik izochroniczny - czas obciążenia obu kończyn ma być równy sobie,
- wyznacznik izotoniczny - polegający na prawidłowej koordynacji kończyn górnych i tułowia z pracą kończyn dolnych,
  Podczas chodu po płaskim podłożu człowiek poddawany jest oddziaływaniu dwojakiego rodzaju siłą zewnętrznym - grawitacji i reakcji podłoża na kończyny w fazie podporu jednonóż i podwójnego podparcia. Siły te wywierają na stawy kończyn dolnych działanie najczęściej zginające, którym muszą się przeciwstawić siły wewnętrzne tj. pracujące mięśnie.
 IMG 8394m
 
    Lokomat pozwala zapobiegać kompensacji i patologii wzorów na wczesnych etapach usprawnienia neurologicznego, bowiem kompensacja samoistna, która dotyczy organizmów żywych zmierza do wyrównania braków i przystosowania się do środowiska w patologicznych warunkach morfologicznych i czynnościowych. Po zaistniałym defekcie, czyli utracie czynności ustrój samoczynnie uruchamia posiadane rezerwy, dążąc do wyrównania powstałego braku. Kompensacja samoistna jest procesem niekorzystnym prowadzącym do ponownej utraty czynności lub ograniczonego przywrócenia czynności prawidłowych. Wczesne rozpoczęcie reedukacji chodu zapobiega niekorzystnej kompensacji.

Obraz1
 
  Dzięki terapii z zastosowaniem lokomatu możliwe jest wczesne rozpoczęcie nauki chodu. Dynamiczne odciążenie, precyzyjność wykonanych wzorców ruchowych w odpowiednich fazach chodu, pozwala na uniknięcie nieprawidłowej kompensacji i torowanie prawidłowego chodu . Lokomat wykorzystywany jest do celowej terapii nauki chodu dzieci i osób dorosłych z różnego rodzaju deficytami neurologicznymi i ortopedycznymi.
Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji dzięki przeszkolonemu i certyfikowanemu personelowi świadczy usługi z zakresu terapii na Lokomacie! Cena zabiegu  (60min) - 150zł