Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze informuje, że realizuje świadczenia zdrowotne w warunkach lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej oraz fizjoterapii ambulatoryjnej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (tzw. teleporada).

Prosimy o kontakt telefoniczny:

41 - 37 21 828 (poradnia rehabilitacyjna)

41 - 37 21 841 (fizjoterapia ambulatoryjna)

WAŻNE: Przed wykonaniem połączenia należy przygotować następujące dane: imię, nazwisko i PESEL pacjenta, numer prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego, numer REGON i kody resortowe w części VII i VIII przychodni, która wystawiła zlecenie (dane są na skierowaniu), rozpoznanie choroby oraz datę wystawienia skierowania.

Prosimy o zapoznanie się z zakładce "Ochrona danych osobowych" z informacjami dot. sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych.