epuap

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) informujemy, że została uruchomiona Elektroniczna Skrzynka Podawcza mającą na celu obsługę dokumenów elektronicznych dostarczanych do Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji.

Nazwa (identyfikator) elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze: 8610Z (/8610Z/skrtytka)

Informacje jak złożyć wniosek przez ePuap można znaleźć tutaj.