Drukuj
Odsłony: 1479

logo Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 

 

Projekt pod nazwą:

Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Działania „7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna”

Osi „VII Sprawne usługi publiczne”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Nr umowy: RPSW.07.03.00-26-0012/19-00

Cele projektu:

Planowane efekty:

Okres realizacji: 01.12.2019 – 30.06.2023.

Ogólna wartość projektu: 2 178 836,98 PLN, w tym:

Współfinansowanie UE do kwoty:  735 039,16 PLN