Logo Funkcjonalny System Rehabilitacji

Projekt "Wypracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabilitacji z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań zagranicznych"

Projekt „Wypracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabilitacji z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań zagranicznych” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Partnerami w projekcie są: uczelnia Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt z Eichstätt oraz Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie.

 

Logo UE, RP, FE

 

Tytuł Projektu: Wypracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabilitacji z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań zagranicznych

Nazwa programu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Numer i nazwa Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa