ODDZIAŁ REHABILITACJI I

Kierownik Oddziału

 lek. med. Jacek Wiaderny

specjalista rehabilitacji medycznej, specjalista medycyny sportowej

 

Pielęgniarka Koordynująca

 mgr Dorota Stachura

Kontakt z oddziałem:

Sekretariat tel. 041 372 18 53

Kierownik Oddziału tel. 041 372 18 51

Gab. Lekarski tel. 041 372 18 09

tel. 041 372 18 52

Pielęgniarka Koordynująca tel. 041 372 18 10

Dyżurka pielęgniarska tel. 041 372 18 21 (I piętro)

tel. 041 372 18 26 (II piętro)

Godziny pracy sekretariatu:

7.00 – 14.35 od poniedziałku do piątku

Oddział posiada akredytację uprawniającą do szkolenia specjalizacyjnego lekarzy.

Basen rehabilitacyjny

Informujemy o możliwości udziału w odpłatnych zajęciach w basenie rehabilitacyjnym, które prowadzone są przez fizjoterapeutę.


Zobacz również:

Zasady przyjęcia w Oddział Rehabilitacji

Regulamin dla pacjentów

Regulamin odwiedzin