ODDZIAŁ REHABILITACJI II

Kierownik Oddziału

lek. med. Izabela Lipowczyk

specjalista rehabilitacji medycznej

Pielęgniarka Koordynująca

 Aneta Dzwonnik

mgr pielęgniarstwa

Kontakt z oddziałem:

Sekretariat tel. 041 372 18 60

Kierownik Oddziału tel. 041 372 18 51

Gab. Lekarski tel. 041 372 18 61

tel. 041 372 18 59

Pielęgniarka Koordynująca tel. 041 372 18 58

Dyżurka pielęgniarska tel. 041 372 18 56 (parter)

tel. 041 372 18 62 (I piętro)

Godziny pracy sekretariatu:

7.25 – 15.00 od poniedziałku do piątku

Oddział posiada akredytację uprawniającą do szkolenia specjalizacyjnego lekarzy.

Basen rehabilitacyjny

Informujemy o możliwości udziału w odpłatnych zajęciach w basenie rehabilitacyjnym, które prowadzone są przez fizjoterapeutę.


 Zobacz również:

Zasady przyjęcia w Oddział Rehabilitacji

Regulamin dla pacjentów

Regulamin odwiedzin