Adres:
Poradnia rehabilitacyjna czynna jest w dniach:
Wtorek 11:00 - 18:00
Środa 7:30 - 13:00
Czwartek 9:00 - 12:00
Telefon:
41 372-18-28
Dodatkowe informacje:

ZASADY PRZYJĘCIA DO PORADNI REHABILITACYJNEJ

Podstawą przyjęcia pacjenta do Poradni Rehabilitacyjnej jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Pacjenci przyjmowani są zgodnie z wcześniej ustalonymi terminami.

Termin wizyty należy ustalić :

- osobiście,

- za pośrednictwem osób trzecich,

- telefonicznie pod nr : 41 372 18 28

 

W sytuacji, kiedy termin wizyty ustalany jest telefonicznie,należy dostarczyć oryginał skierowania w ciągu 14 dni od daty zarejestrowania w poradni. W przypadku braku skierowania w tym terminie, pacjent zostaje skreślony z listy oczekujących.

W dniu wizyty Pacjent zgłaszając się do Poradni Rehabilitacyjnej powinien ze sobą zabrać:

- dowód osobisty,

- posiadaną aktualną dokumentację medyczną.

 

W sytuacji, kiedy przyjmowane do Poradni jest dziecko należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość rodzica/opiekuna prawnego (dowód osobisty) i dziecka (legitymacja szkolna, dowód tożsamości).

 

W Poradni Rehabilitacyjnej, na podstawie jednego skierowania, dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych medycznie, objęcie opieką pacjenta ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, do czasu osiągnięcia poprawy w leczeniu danej jednostki chorobowej, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.