Adres:
Rejestracja na zabiegi fizjoterapeutyczne dokonywana jest w Dziale Rehabilitacji
od poniedziałku do piątku:
w godz. 6.25 – 14.00
Telefon:
41 372-18-41
Dodatkowe informacje:

ZASADY PRZYJĘCIA W WARUNKACH FIZJOTERAPII AMBULATORYJNEJ

Rejestracja na zabiegi fizjoterapeutyczne następuje na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne powinno być zarejestrowane w terminie do 30 dni od daty wystawienia go przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Termin przyjęcia na zabiegi fizjoterapeutyczne należy ustalić :

- osobiście,

- za pośrednictwem osób trzecich.

W dniu rozpoczęcia rehabilitacji ambulatoryjnej pacjent zgłasza się w Dziale Rehabilitacji, gdzie odbiera Kartę zabiegów ambulatoryjnych i rozpoczyna cykl terapeutyczny.

W sytuacji, kiedy przyjmowane na zabiegi ambulatoryjne jest dziecko należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość rodzica/opiekuna prawnego (dowód osobisty) i dziecka (legitymacja szkolna, dowód tożsamości).