ZASADY PRZYJĘCIA DO SZPITALA

W ODDZIAŁ REHABILITACJI DZIENNEJ

Przyjęcie do Szpitala odbywa się na podstawie skierowania wystawionego przez uprawnionego lekarza.

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach Oddziału Dziennego jest wystawiane przez:

a) lekarzy oddziałów: urazowo – ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych,urologicznych, pediatrycznych, endokrynologii dziecięcej,diabetologii dziecięcej oraz rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej i kardiologicznej,

b) lekarzy poradni: rehabilitacyjnej, urazowo – ortopedycznej, neurologicznej , reumatologicznej, poradni wad postawy, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej lub

c) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych.

Termin planowego przyjęcia pacjenta do Szpitala ustalany jest w Izbie Przyjęć, skierowanie lekarskie rejestrowane jest na Liście Oczekujących na przyjęcie w oddział.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: tel. 372 18 19 Izba Przyjęć.


W dniu planowanego przyjęcia Pacjent zgłaszając się na Izbę Przyjęć

powinien zabrać ze sobą:

skierowanie do Szpitala,

dowód osobisty,

wyniki badań obrazowych i laboratoryjnych,

karty informacyjne z poprzednich hospitalizacji,

w sytuacji, kiedy przyjmowane do Szpitala jest dziecko należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość rodzica/opiekuna prawnego (dowód osobisty) i dziecka (legitymacja szkolna, dowód tożsamości).