Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze informuje, że realizuje świadczenia zdrowotne w warunkach lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej oraz fizjoterapii ambulatoryjnej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (tzw. teleporada).

Prosimy o kontakt telefoniczny:

41 - 37 21 828 (poradnia rehabilitacyjna)

41 - 37 21 841 (fizjoterapia ambulatoryjna)

WAŻNE: Przed wykonaniem połączenia należy przygotować następujące dane: imię, nazwisko i PESEL pacjenta, numer prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego, numer REGON i kody resortowe w części VII i VIII przychodni, która wystawiła zlecenie (dane są na skierowaniu), rozpoznanie choroby oraz datę wystawienia skierowania.

Prosimy o zapoznanie się z zakładce "Ochrona danych osobowych" z informacjami dot. sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 

Informacja w zakresie przechowywania zwłok
w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

W zakresie przechowywania zwłok pacjentów zmarłych w Szpitalu informujemy, że są przechowywane do 2 godzin w pomieszczeniu "PRO MORTE".

Opłata wg. cennika prosektorium.

Pacjent ma prawo do:

ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ODPOWIADAJĄCYCH WYMAGANIOM AKTUALNEJ WIEDZY MEDYCZNEJ;

INFORMACJI O SWOIM STANIE ZDROWIA;

ZACHOWANIA TAJEMNICY, PRZEZ OSOBY UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z PACJENTEM, W SZCEGÓLNOŚCI Z JEGO STANEM ZDROWIA;

WYRAŻENIA ZGODY ALBO ODMOWY NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;

POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI W CZASIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;

DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ DOTYCZĄCEJ STANU ZDROWIA ORAZ UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;

ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII ALBO ORZECZENIA LEKARZA;

POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO;

OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ;

PRZECHOWYWANIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH W DEPOZYCIE.

Prawa pacjenta oraz zasady funkcjonowania Rzecznika Praw Pacjenta wynikają z ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 

 

Wykaz telefonów
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
w Czarnieckiej Górze 

 Numer kierunkowy - 41

Dyrektor Naczelny - Sekretariat/FAX 

 372-18-17

 374-11-62

 Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

  372-18-54

 Główny Księgowy

 372-18-32

 Kierownik ds. Pielęgniarstwa,
Pielęgniarka epidemiologiczna

 372-18-69

  Izba Przyjęć

 372-18-19

 Oddział I Rehabilitacji

 Kierownik Oddziału

 372-18-52

 Pielęgniarka koordynująca 

 372-18-10

 Gabinet Lekarski

 372-18-09

 Dyżurka Pielęgniarek

 372-18-21

 372-18-26

 Rejestratorka Medyczna

 372-18-53

 Oddział II Rehabilitacji

 Kierownik Oddziału

 372-18-54

 Pielęgniarka Koordynująca

 372-18-58

 Gabinet Lekarski

 372-18-61

 Dyżurka Pielęgniarek

 372-18-26

 372-18-62

 Rejestratorka Medyczna

 372-18-60

  Poradnia Rehabilitacyjna

 372-18-28

  Oddział Dzienny

 Kierownik Oddziału Dziennego

 372-18-23

 Punkt Pielęgniarski

 372-18-15

 Dział Rehabilitacji

 Kierownik Działu Rehabilitacji

 372-18-40

 Rejestratorka Medyczna

 372-18-41

 Sala ćwiczeń  372-18-46

 Dział Administracji

 Specjalista ds. Administracji BHP i ppoż

 372-18-31

 Magazyn Przemysłowy/Spożywczy

 372-18-04

 Kuchnia

 372-18-05

  Dział Kadr

 372-18-22

  Dział Finansowo - Księgowy

 372-18-13

 Dział Techniczny

 Kierownik Działu Technicznego

 372-18-06

Administrator Sieci Informatycznych

 372-18-16

 Referent ds. Zamówień Publicznych

 372-18-12

 Kryta Pływalnia

 Kierownik Krytej Pływalni

 372-18-25

 Kasa

 372-18-33

  Marketing, sprzedaż i usługi

 372-18-25

  Inspektor ds. ochrony informacji niejawnych,

 obronnych i rezerw

 372-18-35

  Zespół Szkół Specjalnych

 372-49-38

aktualizacja: 02.12.2015r

CENNIK ZABIEGÓW I USŁUG

W ŚWIĘTOKRZYSKIM CENTRUM REHABILITACJI

W CZARNIECKIEJ GÓRZE

 * od 01.04.2024r. wprowadzona została zmiana cennika zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2024

 

  Cennik zabiegów rehabilitacyjnych
 
 Lp.  Nazwa       Cena zł
 1.  Tonoliza  20,00 / zabieg
 2.  Galwanizacja  12,00 / zabieg
 3.  Diadynamik  12,00 / zabieg
 4.  Elektrostymulacja (na jedną okolicę)  12,00 / zabieg
 5.  Prądy tensa  12,00 / zabieg
 6.  Lampy sollux  12,00 / zabieg
 7.  Bioptron  12,00 / zabieg
 8.  Okład cieplny  12,00 / zabieg
 9.  Laseroterapia  12,00 / zabieg
 10.  Magnetronik  15,00 / zabieg
 11.  Ultradźwięki  15,00 / zabieg
 12.  Krioterapia  15,00 / zabieg
 13.  Jonoforeza  20,00 / zabieg
 14.  Prądy interferencyjne  20,00 / zabieg
 15.  Diatermia krótkofalowa  20,00 / zabieg
 16.  Salus talent  60,00 / zabieg
 17.  Fala uderzeniowa 2000  60,00 / zabieg
 18.  Laser wysokoenergetyczny  20,00 / zabieg
 19.  Drenaż ułożeniowy  10,00 / zabieg
 20.  Okłady borowinowe  20,00 / okład
 21.  Masaż wibracyjny  20,00 / zabieg
 22.  Masaż wirowy  20,00 / zabieg
 23.  Masaż perełkowy  20,00 / zabieg
 24.  Masaż podwodny  20,00 / zabieg
 25.  Bicze szkockie  30,00 / zabieg
 26.  Masaż kamieniami wulkanicznymi ok.90min  150,00 / zabieg
 27.  Masaż klasyczny częściowy (np. kończyna dolna, górna, odcinek szyjny,  piersiowy, lędźwiowy) 15 - 20min  60,00 / zabieg
 28.  Masaż klasyczny całego kręgosłupa 20-30min  80,00 / zabieg
 29.  Masaż klasyczny całego ciała 50-60min  150,00 / zabieg
 30.  Masaż na sucho - łóżko wodne  20,00 / zabieg
 31.   Masaż Limfatyczny (BOA MAX)  20,00 / zabieg
 - rękaw do masażu limfatycznego  5,00
 32.  Terapia indywidualna  80,00 / zabieg
 33.  Metoda mc-kenziego  80,00 / zabieg
 34.  Metoda PNF  80,00 / zabieg
 35.  Wyciąg pulsacyjny  30,00 / zabieg
 36.  Wyciąg krzesełkowy  20,00 / zabieg
 37.  Bieżnia treningowa (20min)  15,00 / zabieg
 38.  Rower treningowy (20min)  10,00/ zabieg
 39.  Atlas (20min)  10,00/ zabieg
 40.  Steper (20min)  10,00/ zabieg
 41.  Lokomat (60min)  150,00/ zabieg
 42.   Kinesiotaping   30,00 - 50,00
 43.  Porada fizjoterapeutyczna   50,00
 44.  Konsultacja - badanie lekarskie  70,00
 45.  Ocena budowy stóp na podoskopie + konsultacja lekarska  50,00 / zabieg
 46.  Iniekcja domięśniowa i iniekcja podskórna  25,00 / zabieg
 47.  Iniekcja dożylna  50,00 / zabieg
 48.  Wlew kroplowy (wkłucie+aparat+1flakon płynu inf.)  100,00 / zabieg
 49.  Obserwacja pielęgniarska (opieka)  80,00 / godz.
 50.  Inhalacja  25,00 / zabieg
 51.  Pomiar ciśnienia tętniczego  8,00 / zabieg
 52.  EKG  50,00/ zabieg
 53.  Poziom glukozy we krwi

 10,00/ zabieg

 54.  Badanie pulsoksymetrem (saturacja)  5,00 / zabieg
     
     
  Zabiegi na Krytej Pływalni  
 1. Rehabilitacja - basen zajęcia (dzieci do 15go roku życia)  8,00/ zabieg 
 2. Rehabilitacja - basen zajęcia (osoby dorosłe)  10,00/ zabieg 
     
   Usługa hotelowa  
 1.  Usługa hotelowa
 50,00/os./doba
 2.  Przedłużenie doby hotelowej  20,00/os./ godz. *
 3.  Zgubienie klucza  50,00/ szt. *
  
   Usługi Krytej Pływalni  
 1.  Bilet normalny (dopłata 0,19zł za każdą min.pow.godz.)  13,50 / godz 
 2.  Bilet ulgowy (do 15-go roku życia, dopłata 0,16zł za każdą   min.pow.godz.)  11,50 / godz 
 3.  Karnet normalny (karnet ważny 2-mce)  135,00 / 10godz 
 4.  Karnet ulgowy (karnet ważny 2-mce)  46,00 / 4godz 
 5.  Karnet normalny (karnet ważny 2-mce)  54,00 / 4godz 
 6.  Karnet ulgowy (dla osób do 15-go roku życia, karnet ważny 2-mce)  115,00 / 12godz 
 7.  Karnet rodzinny (grupowy)  115,00 / 10godz 
 8.  Czepek  9,00 / szt.
 9.  Wypożyczenie czepka  2,00 / szt.
 10.  Wynajęcie toru pływackiego (basen sportowy)  80,00 / godz.
 11.  Wynajęcie niecki basenowej (basen sportowy)  450,00 / godz.
 12.  Wynajęcie niecki basenowej (basen rekreacyjny)  180,00 /godz.
 13.  Klucz depozyt - zguba  100,00 / szt.
 14.  Transponder - zguba  200,00 / szt.
 15.  Bilet pracowniczy (dopłata 0,11zł za każdą minutę powyżej godziny)  6,50 / godz.
  
  Usługi Krytej Pływalni - Karta dużej rodziny  
1.  Bilet normalny (dopłata 0,16zł za każdą min.pow.godz.) 11,50/ godz
2.  Bilet ulgowy (do 15-go roku życia, dopłata 0,13zł za każdą   min.pow.godz.) 9,50/godz
3.  Karnet normalny (karnet ważny 2-mce) 115,00/ 13 godz
4.  Karnet ulgowy (dla osób do 15-go roku życia, karnet ważny 2-mce) 105,00/ 15 godz
5.  Karnet rodzinny (grupowy, ważny 2-mce) 105,00/ 13 godz
     
  Wyżywienie
 
   Wyżywienie dla pracowników:
 
 1.  Śniadanie  5,00
 2.  Obiad - zupa  4,00
 3.  Obiad - II danie

 10,00

 4.  Kolacja  5,00
   Wyżywienie dla pozostałych osób
 
 1.  Śniadanie  10,00 *
 2.  Obiad - zupa  6,00
 3.  Obiad - II danie  20,00
 4.  Kolacja  10,00 *
 5.  Całodzienne wyżywienie  46,00 *
     
   Inne usługi  
 1.  XSERO  0,52 / str.
 2.  Odpis, wyciąg dokum.med., zaświadczenie  15,08 / str.
 3.  Udostępnienie dokumentacji medycznej na nośniku danych  3,01 / szt
 4.  Praktyka  2,00 / godz *
 5.  Świadczenie rehabilitacyjne (cena minimalna)  218,00 / doba