Szanowni Pacjenci.
Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze uruchamia program bezpłatnej rehabilitacji dla pacjentów po COVID-19 finansowany przez NFZ. Rehabilitacja po COVID-19 trwa od 2 do 6 tygodni i oparta jest na indywidualnie dobranym procesie terapeutycznym.

ŚCR przyjmuje zapisy na rehabilitację po COVID-19 finansowaną przez NFZ wyłącznie na podstawie skierowania. W uzasadnieniu prosimy umieścić zapis: wskazana REHABILITACJA STACJONARNA ŚWIADCZENIOBIORCY PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19.

Nowy program gwarantuje od 2 do 6 tygodni kompleksowej rehabilitacji po chorobie COVID-19. Do programu będzie można dołączyć do 6 miesięcy od zakończenia leczenia związanego z COVID-19.


1. Świadczenia rehabilitacji COVID-19 realizowane są na podstawie skierowania wystawionego świadczeniobiorcy przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończonym leczeniu potwierdzonej* choroby COVID-19 (rozpoznanie według jednostki chorobowej ICD – 10, będącej podstawą do rehabilitacji i będącej następstwem choroby COVID – 19).
* dodatni wynik testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 lub wypis z leczenia szpitalnego

2. Skierowanie składa się do świadczeniodawcy realizującego program rehabilitacji dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19, przy czym rozpoczęcie rehabilitacji COVID-19 następuje w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19, z zastrzeżeniem, że jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz.
3. Zakończenie leczenia w kierunku COVID – 19 określa się jako:
a) datę zakończenia izolacji domowej, lub
b) datę wypisu ze szpitala, lub
c) datę wypisu z izolatorium.

4. Z programu wyłącza się świadczeniobiorców, którzy odbyli już program z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 lub zakwalifikowani zostali do świadczeń w ramach programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19.


Nowe zasady kwalifikacji pacjentów – wydawanie skierowań
Świadczenia rehabilitacji COVID-19 są realizowane na podstawie skierowania. Skierowanie wystawi pacjentowi lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19.
Klinicznym kryterium kwalifikacji pacjentów do objęcia świadczeniem są powikłania lub następstwa po przebytym COVID-19 w zakresie układu oddechowego lub układu krążenia lub układu nerwowego lub narządu ruchu (wynik 1-4 przy ocenie stanu zdrowia w skali od 0 do 4 na podstawie codziennego funkcjonowania pacjenta i odczuwania objawów po przebyciu COVID-19) lub spadek siły mięśniowej z wykorzystaniem oceny siły mięśniowej skalą MRC (0-5) lub stopień nasilenia duszności wg skali mMRC w stopniu 2-3.


Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NFZ.
(https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/znamy-szczegoly-programu-rehabilitacji-po-przebytej-chorobie-covid-19,7959.html)


Dodatkowo niezbędne jest posiadanie wyników badań (badania diagnostyczne wymagane przy kwalifikacji do leczenia):


• badania obrazowe RTG lub MR lub TK klatki piersiowej z opisem wykonane w czasie leczenia lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby,
• aktualna morfologia, CRP,
• aktualne badanie EKG,
• inna dokumentacja medyczna dotycząca leczenia COVID-19 lub objawów pocovidowych, mająca wpływ na ocenę stanu zdrowia pacjenta,
• przy dominującym problemie kardiologicznym badanie echokardiograficzne serca wykonane w czasie lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby


Wyżej wymienione wyniki badań należy dołączyć do skierowania (dopuszcza się nie załączenie badania EKG i wykonanie badania w ŚCR przy przyjęciu świadczeniobiorcy).

Uwaga!
• Podstawą do przyjęcia jest prawidłowo wystawionego skierowania – zgodnie z w/w wytycznymi.
• Jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz.
• Przeciwwskazaniem do rehabilitacji jest brak zdolności do samoobsługi w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego.
• Osoby uczestniczące w programie powinny być samodzielne, zdolne do samoobsługi i czynnego uczestnictwa w programie rehabilitacyjnym, bez pomocy innych osób (powinny samodzielnie zadbać o higienę osobistą, samodzielnie chodzić).
• Przyjęcie do ŚCR nastąpi na podstawie wstępnej kwalifikacji.

Oferujemy Państwu wynajem pokoi w budynku parterowym oddalonym od budynku szpitala o ok 100m.
Do dyspozycji mamy pokoje 1 i 2 osobowe z łazienką na korytarzu, oraz w pełni wyposażonym, wspólnym aneksem kuchennym.

W celu rezerwacji prosimy o kontakt pod nr telefonu 41-372-18-16

Nr konta bankowego: 46 8494 0003 2002 0048 8114 0001 (Bank Spółdzielczy w Końskich)

 Zapraszamy również do zakoznania się z Cennikiem  usług medycznych

Więcej zdjęć w Galerii

Korytarz     

Aneks kuchenny                                                                                                                 

Pokój

Oferty Pracy


 

 

 

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze z siedzibą: Czarniecka Góra 43, 26 – 220 Stąporków
zatrudni w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia osobę na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych odpowiedzialną za prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w ŚCR.

Oferta: specjalista ds. zamówień publicznych

 


Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze zatrudni w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, fizjoterapeutę z prawem wykonywania zawodu

Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

CV ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji proszę przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

pragniemy dołożyć wszelkich starań, aby informacje będące Państwa danymi osobowymi były wykorzystywane przez Szpital zgodnie z Państwa interesem i w ramach obowiązującego prawa.

W razie pojawienia się pytań lub wątpliwości związanych z ochroną posiadanych przez Szpital danych osobowych, mogą Państwo podzielić się nimi z powołanym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych Tomaszem Radziszewskim:

1. przesyłając je na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

2. dzwoniąc w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numer telefonu: +48 731 303 621,

lub informując o nich personel Szpitala, który zobowiązany jest poinformować o sprawie Inspektora Ochrony Danych.


Pliki do pobrania:

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna monitoring

Klauzula Informacyjna RODO do użytku w ramach PZP

Klauzula informacyjna do stosowania dla ubiegających się o zatrudnienie w ŚCR – na podstawie art. 13 rozporządzenia 2016/679 – RODO

Klauzula informacyjna do stosowania dla zatrudnionych w ŚCR – na podstawie art. 13 rozporządzenia 2016/679 – RODO

Klauzula informacyjna RODO odnosząca się do zawieranych umów cywilnoprawnych