Czarniecka Góra leży na obszarze północnego obniżenia Gór Świętokrzyskich, nad rzeką Czarną w kompleksie leśnym na trasie Końskie (12km) – Stąporków (2km).
        Wskutek znacznego wzniesienia nad poziom morza ciśnienie atmosferyczne jest stosunkowo niskie i wywołując wzmożone parowanie, nasyca powietrze parą wodną, łączy się z aromatycznym pyłem żywicy leśnej tworząc naturalną wziewalnię. W związku z tym istnieją idealne warunki klimatyczne do leczenia i wypoczynku.

budynek old


        Początków Ś.C.R. należy szukać w roku 1891, kiedy to doktor Michał Misiewicz założył w Czarnieckiej Górze sanatorium przyrodolecznicze, a jego rozwój datuje się od roku 1905 i trwa do wybuchu wojny.
Wznawia swoją działalność w:

    1946-1953r – Dom Wypoczynkowy dla Lekarzy i Farmaceutów,

    1954-1955r – Państwowy Dom Zdrowia dla Dzieci i powstaje 

    1956-1971r – Państwowe Prewentorium Przeciwgruźlicze dla Dzieci,

    1972-1975r – Wojewódzki Szpital Rehabilitacji Leczniczej,

    1975-1989r – Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem,

    1989-1995r – trwał kapitalny remont obiektu,

    1995r  – wznawia działalność pod nazwą Wojewódzki  Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Osób Niepełnosprawnych,

    24 listopada 1998r- postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział Gospodarczy – Sekcja Rejestrowa wpisuje WORDiON jako Samodzielny Publiczny ZOZ. Organem założycielskim jest  Wojewoda Kielecki, a sprawującym nadzór Sejmik Województwa Świętokrzyskiego,

     6 maja 2002r zmienia nazwę na Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji.

 

Dyrektor -Mariusz Gil

Główny Księgowy - Beata Więcław

Kierownik Oddziału I Rehabilitacji - Jacek Wiaderny

Kierownik Oddziały II Rehabilitacji - Izabela Lipowczyk

Kierownik Oddziału Dziennego - Waldemar Wrona

Kierownik Działu Rehabilitacji - Andrzej Sobczyński

 

 

 

 

 


Szanowni Państwo,
Zgodnie z Zarzązeniem Dyrektora Nr 20/2022 w sprawie wprowadzenia na terenie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze miejsc postojowych płatnych.

Z dniem 13.09.2022 na terenie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckej Górze wydziela się i wprowadza się miejsca postojowe płatne oraz przyjmuje się do stosowania Regulamin parkingu.

Parking płatny od poniedziałku do piątku 7:00 - 13:00

Ceny biletów:
-
dla pacjentów oddziału dziennego, poradni rehabilitacyjnej oraz pacjenci dojeżdżający na fizjoterapeutyczne zabiegi rehabilitacyjne - 3,50zł (brutto) za dzień
- pacjenci oddziału stacjonarnego - 3,00zł (brutto) za dobę
- rezerwacja miejsca parkingowego dla pracownika - 30,00zł (brutto) za miesiąc


 Wjazd na teren Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji dostępny bramą przy budynku portiernii.

Regulamin parkingu.

 


 

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim 2022/23.

Informujemy, iż w dniu 10 sierpnia br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim. Wnioski w ramach naboru będą przyjmowane w dniach od 1 września 2022r. do 17 października 2022r.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego pod adresem:

https://bip.sejmik.kielce.pl/976-stypendia-lekarskie/11001-uchwala-nr-5725-22-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-z-dnia-10-sierpnia-2022-roku-w-sprawie-ogloszenia-naboru-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-przez-wojewodztwo-swietokrzyskie-studentom-ksztalcacym-sie-na-kierunku-lekarskim.html

 


logo reh scr

Witamy na Stronie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

Oddajemy w Pańtwa ręce stronę naszego szpitala w nowej odsłonie. Mamy nadzieję, że zapewni ona Państwu łatwy i szybki dostęp do poszukiwanych informacji.

 Świadczenia rehabilitacyjno-lecznicze wykonywane są w zakresie kompleksowej rehabilitacji pacjentów z schorzeniami narządu ruchu o etiologii neurologicznej, ortopedycznej, urazowej i reumatologicznej.

        Dysponujemy 138 miejscami w Oddziałach Rehabilitacji I i II oraz 100 miejscami na Oddziale Dziennym.

         Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji zapewnia stałą opiekę i szeroki wachlarz usług rehabilitacyjnych z użyciem nowoczesnej aparatury w zakresie elektrolecznictwa, ciepłolecznictwa, magneto- i laseroterapii, krioterapii, hydroterapii, kinezyterapii indywidualnej i zbiorowej, hipoterapii, terapii zajęciowej i terapii wodnej.

        Usługi lecznicze, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne i wychowawcze świadczone są przez doświadczony i wysoko wyspecjalizowany personel medyczny, który na bieżąco aktualizuje swoją wiedzę fachową poprzez udział w kursach specjalistycznych i doskonalących.

         Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji, które należy do grona „Motylkowych Szpitali” uzyskało tytuł „Placówka Przyjazna Dziecku”. Od  2004r. do 2018r.  posiadało Certyfikat Jakości ISO 9001 : 2008 przyznany przez  Bureau Veritas. W 2018r. Nasza palcówka wyborem pacjentów została laureatem konkursu "Orły Medycyny" zajmując 1 miejsce w rankingu.

 Orły Medycyny 2018

         Pacjenci bardzo sobie cenią pobyt w naszej placówce  i chętnie do nas wracają, aby utrwalić efekt dotychczasowego leczenia, odzyskać zdrowie, a przede wszystkim radość życia.


Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona „InPlaMed WŚ”). Głównym celem projektu jest wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) w podmiotach leczniczych uczestniczących w projekcie, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Realizacja projektu w partnerstwie pozwoli na zastosowanie optymalnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, zapewniających zgodność z wymogami prawnymi oraz wytycznymi Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - instytucji państwowej, której zadaniem jest budowa oraz wspieranie i monitorowanie procesów budowy systemów informacyjnych w ochronie zdrowia. Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartego Porozumienia o partnerstwie, zostało ustanowione Województwo Świętokrzyskie.

nfz logo

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji jest Samodzielnym Publicznym Zakładem                 
Opieki Zdrowotnej. Świadczymy usługi w ramach umowy z NFZ.                               


bol plecow     

Świadczenia rehabilitacyjno-lecznicze wykonywane są w zakresie kompleksowej
rehabilitacji pacjentów z schorzeniami narządu ruchu o etiologii neurologicznej,
ortopedycznej, urazowej i reumatologicznej.Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji zapewnia stałą opiekę i szeroki wachlarz              
usług rehabilitacyjnych z użyciem nowoczesnej aparatury w zakresie

elektrolecznictwa, ciepłolecznictwa, magneto- i laseroterapii, krioterapii,
hydroterapii, kinezyterapii i terapii wodnej.

Zabieg ultradźwiękami


Usługi lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne świadczone są przez
doświadczony i wysoko wyspecjalizowany personel medyczny, który na bieżąco
aktualizuje swoją wiedzę fachową poprzez udział w kursach specjalistycznych i
doskonalących.


Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji uzyskało tytuł „Placówka Przyjazna Dziecku”. 
W 2018r. Nasza palcówka wyborem pacjentów została laureatem konkursu "Orły Medycyny"
zajmując 1 miejsce w rankingu. Pacjenci bardzo sobie cenią pobyt w naszej placówce
  i chętnie do nas wracają, aby utrwalić efekt dotychczasowego leczenia,
odzyskać zdrowie, a przede wszystkim radość życia.Obowiązek szkolny realizowany jest przez Zespół Szkół Specjalnych przy
Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji. Zajęcia odbywają się na poziomie szkoły
podstawowej i liceum ogólnokształcącego a dla małych dzieci zorganizowane są zajęcia
przedszkolne.