(Nazwa projektu): 

Budowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Rehabilitacji
w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

 

Beneficjent: Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

Nr projektu: WND-RPSW.05.01.00-26-759/10

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSW.05.01.00-26-759/10 z dnia 22.06.2011

Wartość projektu: 11 593 613,40 PLN – 100%

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

8 976 810,35 PLN – 77,43%

Środki z budżetu Województwa Świętokrzyskiego:

2 606 170,75 PLN – 22,48%

Środki własne: 10 632,30 PLN – 0,09%

  

 Współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013

                 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...            

Czytaj więcej: Uncategorised

Tutaj będą się pojawiać się projekty realizowane m.in. z budżetu państwa, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie są realizowane z budżetu Unii Europejskiej.

Czytaj więcej: Projekty z budżetu Państwa, RFIL

 

Szanowni Państwo informujemy, że Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze bierze udział w pilotażowym programie pn. "Dobry posiłek w szpitalu". Program ten ma na celu poprawę jakości posiłków wydawanych dla pacjentów szpitala, na podstawie 7-dniowego jadłospisu ułożonego przez szpitalnego dietetyka oraz ma priorytetowe znaczenie dla właściwego żywienia pacjenta stanowiącego istotną część procesu rehabilitacji.

 

Czytaj więcej: Dobry posiłek